Projektbanken

Projektbanken er en videndelingsplatform for udviklings- og samarbejdsprojekter på danske biblioteker, der blandt andet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Videndeling i Projektbanken

Hvad sker der på bibliotekerne lige nu? Hvordan kan jeg få overblik over udviklingstiltag og inspiration til fremtidige projekter på mit bibliotek? Det kan du få svaret på i Slots- og Kulturstyrelsens Projektbank.

Målet med projektbanken er at synliggøre de mange projekter, der får tilskud fra de puljer, som styrelsen administrerer. Det drejer sig om projekter med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, og en række andre puljer for folke - og forskningsbiblioteker.

Den enkelte projektleder kan selv uploade dokumenter, billeder, presseklip, kalenderoplysninger etc. Det sparer tid og giver et mere dynamisk overblik over projekternes status. Desuden sikrer projektbanken, at informationen om projekterne bevares.

Projektbanken indeholder allerede en lang række gode eksempler på projekter, der er beskrevet med fyldig dokumentation, illustrationer og links.

Flere biblioteker kan dog bidrage med mere. Anvendeligheden af projektbanken bliver større, jo bedre og dybere de enkelte projekter er beskrevet. Husk derfor at lægge dine projektnyheder ind!

Opdateret 21. juni 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Bibliotekernes Projektbank