Infomøde om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2022

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt den 25. marts 2022 et digitalt informationsmøde om årets Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Program for mødet

På det digitale informationsmøde, vil en repræsentant fra Strategisk Biblioteksudvalg, fortælle om udvalgets rolle i puljen og om de strategiske pejlemærker og indsatsområder, der kan søges under i år. Derudover vil styrelsens konsulenter fortælle om puljens rammer, ansøgningsproces, formalia og de kriterier, som ansøgningerne vurderes ud fra.

Det digitale informationsmøde er optaget og varer ca. 1 time. Hvis du ønsker at få tilsendt webinaret, kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen på lib@slks.dk.

Opdateret 22. april 2022