Dialogmøde om open call: Børn og unges læseglæde

Slots- og Kulturstyrelsen inviterer til et dialogmøde, hvor potentielle ansøgere kan stille spørgsmål til indsatsen og hente inspiration til at indgå partnerskaber. Der kan ikke søges til enkeltstående, lokale projekter, da der skal udvikles én samlet indsats for hele landet.

Dialogmødet afholdes onsdag den 26. oktober kl. 13.30-15.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Målet er, at deltagerne efterfølgende fortsætter dialogen og evt. går sammen om at indsende en ansøgning.

Mødet er forbeholdt aktører, der kan se sig selv drive en kommende national indsats, enten som direkte ansøger eller som en del af et ansøgerkonsortium. Der kan højst deltage to personer fra hver deltagende institution/organisation. 

Biblioteker og pædagogiske læringscentre, der er interesserede i at udvikle lokale projekter som en del af den nationale indsats, vil have mulighed for at blive inddraget senere i processen.

Tilmeldingsfrist: mandag 24. oktober kl. 10 

Tilmeldingen er lukket.

Opdateret 24. oktober 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen