Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020

Puljen har til formål at styrke befolkningens kendskab til genforeningens betydning både aktuelt og historisk. Puljen uddeles i 2018 og 2019 og Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af puljen.

Puljens støtter formidlende og folkeoplysende aktiviteter, der medvirker til at styrke befolkningens kendskab til genforeningens betydning både aktuelt og historisk, således at genforeningsjubilæet ikke blot bliver en regional men en national begivenhed. Puljen støtter udgifter til formidlende og folkeoplysende aktiviteter, udstillinger og andre formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie. 

Støttede projekter 2019

Museum Østjylland, Genforening og Sønderjysk kaffebord på Djursland, 130.000,00 kr.

I 19 landsbyer i Syddjurs Kommune står en sten til minde om Genforeningen i 1920. Genforeningen har været et vendepunkt i etablering af Nationalstaten, og hver landsby skabte med rejsningen af en mindesten sin egen tilknytning til ”det fælles danske”. De fleste i landsbyen har i dag glemt mindestenen og denne betydning. Med 100-året for Genforeningen vækkes historien til live igen, og den markeres med Sønderjysk kaffebord, fædrelandssange og historiske vidnesbyrd i hver enkelt landsby.

Middelfart Bibliotek, WAS IST LOS? Kulturhistoriske og litterære undersøgelser på den anden side, 250.000,00 kr.

I Danmark sammenligner vi os ofte med den nordiske litteratur, men hvad sker der på den litterære scene syd for grænsen, hvad sker der på den anden side? Hvad kendetegner litteraturen i Tyskland og Danmark, hvilke forbindelser findes der historisk og i dag, og hvad kan vi lære af hinanden på tværs af grænsen?

Trekantområdets biblioteker ønsker i forbindelse med Genforeningen 2020 at udveksle både forfattere og publikum og sætte det i scene på tre forskellige festivaler i Trekantområdet, Hamborg og Slesvig.

Museum Vestsjælland, Det særligt danske?, 495.000 kr.

Et samarbejdsprojekt med blandt andet en vandreudstilling med fokus på grænselandets særlige historie i perioden 1864 – 1920, særligt på en række af dens materielle og immaterielle udtryk med tråde frem til nationalstaten i dag. Projektet undersøger i en række formidlingsaktiviteter spørgsmålene om: Hvilke spor, og hvilken sammenhæng fandtes mellem den sønderjyske historie og kulturkamp og kulturen og identiteten i resten af landet? Hvordan viste den danske identitet sig syd for den grænse, der blev trukket efter 1864? Hvordan kom den særlige danskhed til udtryk, som en modstandstagen fra det tyske? Og hvordan kommer det til udtryk i almindelige menneskers liv og virke?

DGI Sønderjylland Sønderjydsk Idrætsforening, Genforeningen fortalt gennem dansk foreningsliv, 150.000 kr.

Projektet er en interaktiv udstilling, hvor borgerne præsenteres for Genforeningens historie med udgangspunkt i de danske motions- og idrætsforeningers rolle og selv får mulighed for at reflektere over og komme med egne bud på, hvad det vil sige at være borger i Sønderjylland og Danmark i dag. Interaktionen med deltagerne dokumenteres i en tidskapsel, som først åbnes om 100 år. Udstillingen er mobil og udstilles i hele Sønderjylland ifm. Stafet 2020, som er et stafet arrangement der afholdes i maj 2020, og bl.a. løbes langs den gamle og den nye grænse.

 Skt. Olai Vokalensemble, Musikalsk fejring af 100-året for Genforeningen i 2020, 100.000 kr.

Projektets bidrag til fejringen af genforeningsjubilæet er en nyskrevet kantate med titlen En grænse har to sider. Musikken er for kor og orkester og to solister, en dansk og en tysk. Musikken er skrevet af Roland Haraldson og den dansk-tyske tekst af Niels Brunse.

 Kunstmuseet Trapholt, Grænseløse Sting, 406.000 kr.

800 danske og tyske borgere samskaber broderet kunstværk på Trapholt. Projektet er inspireret af broderier med nationale symboler, som borgere skabte som markering af genforeningen i 1920. 800 danske og tyske deltagere vil selv definere og udforme hvad de forstår ved fysiske eller mentale grænser i broderi indenfor konceptets ramme. Tekstil kunstner Iben Høj definerer koncept, farver og materialer.

 Teaterforeningen OperaNord, Fortællingen om et Gæstebud,125.000 kr.

Fortællingen om et Gæstebud er en interaktiv forestilling, hvor lokale borgere inviteres med til gæstebud i grænseregionen. For at udbrede projektets budskab, laver vi i samarbejde med TV Syd en række portrætfilm, som udfolder oplevelserne og går bagom menneskene omkring bordet. Projektet tegner et mangfoldigt og nutidigt portræt af livet i grænseegnen, og åbner op for dialog og udveksling på tværs af grænser, kultur, sprog og alder.

Folkeuniversitetets Komitestyrelse, Grænselandet, fra historisk ret til mindretalsret, 94.000 kr.

Projektet omfatter 8 undervisningsforløb, der som en samlet pakke udbydes i folkeuniversiteter i alle regioner, som er tilknyttet Sammenslutningen af Folkeuniversiteter. Temaet er Grænselandet og Danmark i perioden fra ca. 1830 og til i dag. Her skal man følge, hvordan den politiske tænkning har bevæget sig fra ideen om en historisk ret til et landområde til en accept af folkeligt flertalsret og frem til nutidens accept af flertalsret kombineret med mindretalsbeskyttelse.

Professionshøjskolen, VIA University College, The Animation Workshop, Og Det Er Alt Nok – Sindelagsgrænseforestillinger, 250.000 kr.

Et formidlings-, og uddannelsesprojekt for danske og tyske borgere, med særligt fokus på Grænselandet. Produkt; musikalsk visuel dramatisk fortælling om 100 året for Genforeningen, afviklet ved 9 filmforestillinger under åben himmel i Grænselandet, med tilhørende foredrag og events. Udvikling; undervisningsmateriale til danske og tyske skole- og ungdomsuddannelser, om grænselandets udvikling, folkeafstemningerne og ”sindelagsgrænsen” som løsningsmodel i grænsekonflikter.

Støttede projekter 2018

Teatret Møllen ”Romeo og Julie”, 450.000 kr. 

Teatret vil gøre brug af grænseregionens unikke historie og særpræg - både kulturelt, geografisk og menneskeligt når Shakespeares klassiker Romeo og Julie genfortolkes. Hjørnestenen i forestillingen er sproget, nærmere bestemt at Romeo og hans familie taler dansk, og at Julie og hendes familie taler tysk. Teatret ønsker at spille i både Danmark og Tyskland. 

Den Gamle By Danmarks Købstadsmuseum ”Grænsen er nået- afstemning i grænselandet”, 400.000 kr. 

Den Gamle By markerer 100-året for genforeningen med en udstilling i Dansk Plakatmuseum med tilhørende aktiviteter på hele museet. Plakatudstillingen vil tage udgangspunkt i danske og tyske valgplakater fra de to afstemningszoner, som suppleres med plakater fra andre grænsedragnings-afstemninger i Europa. Udstillingen vil også indeholde en række genstande og digitale informationstavler, og benytte æstetiske og interaktive virkemidler. Til udstillingen etableres en mindre vandreplakatudstilling. 

Tønder festival ”Dansk/tysk workshopsfestival for unge”, 140.000 kr.

Tønder Festival vil afholde en grænseoverskridende endagsfestival, som skal give særligt unge på begge sider af grænsen en unik kulturel oplevelse sammen med fokus på markeringen af genforeningsjubilæet i 2020. Endagsfestivalen afvikles på Tønder Festivals open air areal dagen før Tønder Festival åbner, og man vil blandt andet præsentere performances fra en lang række ungeprojekter inden for kunstgenrerne musik, dans, billedkunst og film. 

Grænseforeningen Vejle Amt ”Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden”, 200.000 kr.

Projektet er et bud på en moderne folkefest i Jelling arrangeret af Grænseforeningen Kreds 20 i samarbejde med Vejle kommune og en række øvrige partnere. Folkefesten bliver en nyfortolkning af de folkefester, der var populære i Jelling både før og efter 1920, hvor børn og unge er i fokus og inviteres til at give deres bud på, hvilken betydning grænser vil få for deres fremtidige identitet. Målet er en moderne folkefest, hvor en række lokale aktører går sammen om at etablere en markering, der skal give deltagerne en oplevelse og stof til at reflektere over, hvorledes grænser og identitet hænger sammen med nationalstatens udvikling, grænsedragninger og grænsekonflikter både i og udenfor grænseregionen. 

Flensborg Avis ”Skæbner langs grænsen”, 450.000 kr.

Projektet er et flermedialt formidlings- og folkeoplysningsprojekt, der er bygget op om 12 tv-programmer, 12 versioner til web-tv, 12 podcast-versioner samt tekster og billeder til print og web. Projektets fokus er gennem skildring af 12 meget forskellige familiers skæbner at belyse, hvordan den nye grænse forandrede grænselandet for altid. Projektet sætter fokus på de mange nuancer, der fortsat er at fortælle om det dansk-tyske grænseland. I projektet indgår nutidige efterkommere og deres bedsteforældres skæbner i 1920. For disse samlede familiehistorier kan forklare, hvorfor grænselandet den dag i dag fortsat er lidt anderledes. Aabenraa, Tønder og Sønderborg er danske, men stadig også lidt tyske. Og Flensborg er den dag i dag ikke kun tysk, men fortsat også en hel del dansk.

 Ars Nova Copenhagen ”Romancer og Skjaldesang. En foredragskoncert”, 400.000 kr.

Projektet består af foredragskoncerter fordelt over hele landet. Med udgangspunkt i 1800-tallets kunstsange for kor og i den folkelige danske sangtradition belyses de dansk-tyske relationer i et historisk perspektiv. 

Foreningen af lærere i historie og samfundsfag ”Grænseland & Identitet”, 200.000 kr.

Foreningen af lærere i historie og samfundsfag vil udarbejde 5 dokumentar-/undervisningsfilm med tilhørerende undervisningsmateriale. Projektet har til formål at give et historisk tilbageblik og skabe referencer til i dag og danskernes syn på identitet, hvilket hver film vil belyse med undertemaer.

Randers Kunstmuseum ”Herfra hvor vi står. 7 udstillinger om national identitet”, 400.000 kr.

Syv jyske kunstmuseer og en række danske og internationale kunstnere vil undersøge begrebet national identitet og nationalstaten i dag. Resultatet bliver syv udstillinger på tværs af en stor del af Jylland. De syv museer vil bruge billedkunsten til at skabe nye, overraskende og nuancerede perspektiver på Danmark som nation og danskhed som national identitet.

Grænseforeningen Ungdom ”Ungdomstopmøde 2020”, 72.000 kr.

Ungdomstopmødet 2020 skal skabe et forum for, at politisk engagerede unge fra grænselandet i Danmark og Tyskland kan knytte bånd, og hvor de kan diskutere det dansk-tyske samarbejdes fremtid. Ungdomstopmødet skal oplyse deltagerne om grænselandets historie siden 1920, men det skal primært give dem mulighed for at arbejde med historiens konklusioner ud fra et fremadskuende perspektiv. 

Grænseforeningen ”Sigurd fortæller om Genforeningen – 100 koncerter”, 500.000 kr.

”Sigurd fortæller om Genforeningen” er en landsdækkende turné på 100 koncerter hvor Genforeningen 2020 vil blive formidlet indlevende, humoristisk og fagligt velfunderet af Sigurd Barrett.

Rigsarkivet ”Genforeningen 1920-fra Rigsarkivets hylder”, 263.000 kr.

Genforeningen i 1920 har afsat et stort autentisk arkivmateriale i Rigsarkivet. I 100-året skal det bringes i spil over for nye og større brugergrupper. Rigsarkivet vil følge op på sin succes med digitale undervisningstilbud med originale og transskriberede kilder og fremstille en tidslinje med ca. 30 nedslag i form af dokumenter og beretninger oktober 1918-juli 1920. Dertil kommer en omfattende, permanent digital kildepakke med centrale kilder til Genforeningens historie.

Museum Sønderjylland ”Genforeningsbussen 2020-et roadshow om identitet, sprog og historie”, 300.000 kr. 

Genforeningsbussen 2020 skal på en festlig og inddragende måde skabe opmærksomhed omkring Genforeningsjubilæet. Den er et tilbud til grundskolens udskolingstrin om et modulopbygget forløb, som kan indarbejdes i undervisningen og ”forløses”, når bussen holder i skolegården. Genforeningsbussens tilbud er tilrettelagt således, at temaerne har fagrelevans i forhold til historie, matematik, tysk, billedkunst, samfundsfag og musik. 

Grænseforeningen ”Hjemmeside for Danmarks genforeningssten”, 225.000 kr.

Spredt over hele Danmark står genforeningssten, rejst til minde om Genforeningen i 1920. Hver enkelt genforeningssten forbinder den lokale kulturarv med den nationale. Projektets mål er en ny hjemmeside, der vil fremstå moderne, være let at navigere i, samt give flere oplysninger om hver enkelt genforeningssten. Hjemmesiden designes til mobile enheder, så den kan bruges som en guide ude ved den enkelte genforeningssten og forbinder den med hele det nationale monument af samtlige genforeningssten. 

Museum Sønderjylland ”Dansk-tysk adskillelse og genforening i kunsten 1800-2020”, 450.000 kr.

Kunstmuseerne langs den dansk-tyske grænse fra Ribe i vest til Bornholm i øst, er gået sammen i fejringen af genforeningen i 2020.  Museerne ønsker at se genforeningstemaet i et større kunsthistorisk perspektiv, der rækker udover 1920. 

Middelfart Museum ”Krigsneuroser og rentesyge- psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. verdenskrig”, 240.000 kr.

Da Sønderjylland atter blev dansk, overtog den danske stat forsorgen for de mange tusinde krigsskadede sønderjyder, der havde kæmpet i den tyske hær under 1. Verdenskrig. Blandt disse var mænd, som var for traumatiserede til at genoptage den tilværelse, de slap før krigen. Projektet sætter fokus på, hvordan livet formede sig for de psykiske krigsinvalider efter Genforeningen og hvordan den offentlige forvaltning, læger og omgivelser så på dem og deres lidelser.

Golden Days ” Genforeningen 2020-Sønderjylland i København”, 580.000 kr.

Projektet består af et formidlingsprogram som skal gøre Genforeningen væsentlig og vedkommende for et bredt publikum i Storkøbenhavn. Blandt andet skal der opsættes messingskilte ved de ’sønderjyske’ gader på urbane Vesterbro med kobling til Genforeningen, serveres sønderjysk kagebord i Absalon, etableres en sønderjysk pop up-ambassade, afholdes en minifestival og meget andet. Det hele kulminerer med folkemøde og fejring i maj 2020. 

Ribe Stift ”Nationalstaten. Historie, værdier og udfordringer”, 250.000 kr.

Projektet indgår som oplysningsprojekt i det folkemøde, hvormed Ribe Stift markerer Genforeningsjubilæet den 21.-24. maj 2020 under overskriften ”Grænsen. Et folkemøde i Ribe”. Projektet vil bestå at seminarer, forelæsninger, debatter, samtalesaloner, film- og litteratur, fællessang, udstillinger, ungeparlament mv.  Projektets formål er at understøtte en demokratisk dannelse ved forskningsbaseret viden omsat til folkelig oplysning, at stille en platform til rådighed for samtale og refleksion over egen historie og identitet samt at åbne debatten om nationalstatens fremtid ved kritisk nuancering af fortiden og nutiden.

Sangens Hus ”Sangen Genforener 1920-2020”, 480.000 kr.

Sangens Hus vil, sammen med en række samarbejdspartnere, udfolde og formidle historien om genforeningen igennem fællessang og en række folkelige fællessangaktiviteter og lydelige produktioner, samt udforme undervisnings- og formidlingsmaterialer til blandt andet folkeskolen og ungdomsuddannelser. Målsætningen er at give både børn og voksne en oplevelse af og forståelse for den folkelige fællessang, som styrker fællesskaber og knytter mennesker sammen samt hvordan fællessangen blev en afgørende markør for det nationale ståsted ikke kun i Sønderjylland, men fik en særlig stilling i Danmarks kulturarv som helhed.

Opdateret 24. oktober 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om puljen til markering af Genforeningsjubilæet? Så kan du henvende dig til os her.