Biblioteksnetværk om inkluderingsindsatser

På denne side kan du læse om de biblioteksnetværk om inkluderingsindsatser Slots- og Kulturstyrelsen engagerer sig i.

Nordisk Biblioteksnetværk

Nordisk Biblioteksnetværk er stiftet i december 2017 for at udveksle erfaringer og lære nyt om sprogcaféer, læseklubber og lignende for flygtninge og indvandrere. Netværket er organiseret med et sekretariat, der i projektperioden 2017-2019 bliver varetaget af Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd og det norske Kulturrådet.

Via projektet kan blandt andet nordiske biblioteker søge tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med studie- og udvekslingsophold om kulturelle inkluderingsindsatser i et andet nordisk land. Søg om tilskud til rejseomkostninger her.

Boligsocialt og Kulturelt Netværk

Samarbejdet mellem biblioteker og de boligsociale indsatser giver effektive og helhedsorienterede bidrag til integration baseret på kultur, oplysning, sprog og demokratiske værdier. Det var erfaringerne fra Medborgercenter-programmet.

Ansatte i en række biblioteker og boligorganisationer med arbejdserfaringer fra udsatte boligområder mødtes derfor i Boligsocialt og Kulturelt Netværk i perioden juni 2014 til februar 2018. Det overordnede mål var erfaringsudveksling og konkrete fælles projekter, der udmøntes lokalt. Netværket har være med til at koordinere, give sparring, formulere nye idéer og at udarbejde fælles ansøgninger om projektmidler. BL -  Danmarks Almene Boliger (boligsocialnet), Det Kgl. Bibliotek (Bibliotekscenter for Integration) og Slots- og Kulturstyrelsen var fælles om sekretariatsbetjeningen.

Netværket stod desuden for en række temadage for alle interesserede fra de 2 sektorer rundt om i landet - blandt andet 3. november 2014 i Fredericia, 6. november 2014 i København og 29. oktober 2015 i Odense.

Netværket skaffede også finansiering til det fælles projekt Aktivt Medborgerskab, der blev gennemført 2015-2016.

Opdateret 21. oktober 2021