Kulturledelse i samspillet mellem staten og kommuner

Slots- og Kulturstyrelsen fokuserer på kulturledelse og ønsker at intensivere dialogen om strategisk ledelse i kulturinstitutioner.

Til seminaret for biblioteks- og museumsområderne blev der udgivet et katalog med seks interviews om ledelse.

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt ledelsesseminar i Mogens Dahls Koncertsal i København d. 19. april 2017, hvor 115 topledere og institutionschefer i kommunale forvaltninger drøftede kulturledelse i samspillet mellem staten og kommunerne. Styrelsens afsæt for seminaret var, at undersøge ledelsesmæssige implikationer ved de strukturelle forandringer på kulturområdet og at intensivere dialogen om strategisk ledelse i kulturinstitutioner. Seminaret rejste spørgsmål om ledelse og styring af kulturinstitutioner, kommunale forvaltningers og politikeres forventninger til kulturinstitutionerne samt hvad det vil sige, at lede en kulturinstitution i samspillet mellem kommunal forvaltning og statslig styring i dag.

Hoveddebatten havde deltagelse af et panel bestående af Laila Kildesgaard, direktør i KL, Søren Friis Møller, pædagogisk udviklingsleder ved Den Danske Filmskole, Keld Møller Hansen, direktør ved Museum Sydøstdanmark og Mette Høxbro, bibliotekschef i Vejle Kommune. Debattens centrale pointer omhandlede

  • Tværsektorielle samarbejder er centrale i arbejdet med at fremme og understøtte kultur.
  • Arbejdsdelingen mellem staten og kommuner kan altid forbedres. Det handler i høj grad om forventningsafstemning, roller og respekt for de forskellige tilgange til at spille sammen – eksempelvis i forbindelse med kvalitetsvurderinger af museer.
  • Staten og kommunerne er fælles om de særlige udfordringer, der er knyttet til kulturledelse.

Rolf Hapel, Forvaltningschef, Aarhus

Vi har stillet følgende spørgsmål: 
Hvilke ledelsesmæssige udfordringer oplever du ift. at navigere i krydsfeltet mellem 
• borgernes forventninger til et kommunalt folkebibliotek?
• de politiske ønsker til folkebiblioteket som kulturinstitution?

Ulla Schaltz, Museums Direktør, Museum Lolland-Falster

Hvilke ledelsesmæssige udfordringer oplever du ift. at navigere i krydspresset mellem 
• kommunens forventninger til Museum Lolland-Falster
• de lovmæssige forpligtelser, der følger med at være et statsanerkendt museum?

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)