Folkets bibliotek

Projekt Folkets Bibliotek - folkebiblioteket på vej

Hvad er folkebiblioteket egentlig for en størrelse? Hvad skal biblioteket være og kunne nu og i fremtiden? Hvem er brugerne, og hvordan bruger og opfatter de biblioteket og dets tilbud? Og hvad med de såkaldte ikke-brugere – hvad tænker de om folkebiblioteket?

Det forsøgte Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Slots- og Kulturstyrelsen og Tænketanken Fremtidens Biblioteker at finde svar på i et stort designantropologisk samarbejdsprojekt i 2014. 

Se rapporten, Folkets Bibliotek (pdf)

Indsigt og læring

Projektet har kastet et udefrakommende designantropologisk blik på bibliotekerne som rum og sted, og på den adfærd og de møder og relationer, der udspiller sig mellem biblioteket, brugerne, ikke-brugerne og de ansatte. Gennem løbende involvering af brugere, ikke-brugere og biblioteksansatte har teamet både udforsket bibliotekerne og udviklet og testet ideer til at imødekomme nogle af de udfordringer, som bibliotekerne står overfor.

Det kom der en masse indsigter og læring ud af. Blandt andet:

  • at både brugere og ikke-brugere har et meget begrænset kendskab til alle bibliotekets tilbud og muligheder
  • at de biblioteksansatte synes, at de unge er en svær størrelse og ”sådan lidt tricky-tricky”
  • at de ansatte kan have svært ved at gå i dialog med brugerne
  • at biblioteket er en grundpille i mange menneskers liv
  • at biblioteket ikke er særlig synlige uden for dets fire vægge og stadig forbindes med et ”sted man låner bøger”
  • at biblioteket kan opfattes som det sidste sted, man møder tillid fra det offentlige.

Om projektet

Ud af 46 interesserede biblioteker blev otte valgt til at deltage i det nationale designantropologiske projekt Folkets Bibliotek.

Det er Hedensted Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne (hovedbibliotek), København Kultur 2200, Glostrup Bibliotek, Vordingborg Bibliotek, Ærø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne og Rudersdal. De otte biblioteker blev udvalgt ud fra kriterier, der sikrede spredning i forhold til

  • Geografisk beliggenhed (land, by, hovedstad)
  • Størrelse
  • Serviceydelser (både med og uden Borgerservice)

Projektet var et partnerskabsprojekt mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I et antropologisk orienteret samarbejde mellem de otte biblioteker, antropologer, designere og studerende, blev der udviklet ideer og koncepter til fremtidens folkebibliotek.

Projektet blev gennemført i perioden januar-juni 2014 og har med den designantropologiske metode skabt ny viden om bl.a. brugerne, kommunikation og services.

Projektet var opdelt i to faser. I første feltfase indsamlede projektteamet viden om bibliotekerne på de otte deltagende biblioteker. Denne viden blev omsat til 11 ideer hvoraf de fire blev udvalgt, udviklet og afprøvet ude på de lokale biblioteker. I anden fase vendte projektteamet tilbage til bibliotekerne i tre uger, for at afprøve de fire ideer i samarbejde med medarbejderne.

Yderligere materiale

Opdateret 08. juli 2022