Lær mere om it

Slots- og Kulturstyrelsen samarbejder med Digitaliseringsstyrelsens kontor for it og kommunikation om Lær mere om it, et it-pædagogisk koncept, der har til formål at forbedre befolkningens it-færdigheder. 

Formålet med Lær mere om it er at forbedre befolkningens it-færdigheder. I et stadig mere digitaliseret samfund er det vigtigt, at alle borgere har tilstrækkelige it-færdigheder for at kunne klare sig. Lær mere om it skal bl.a. udbrede og fokusere udbuddet af it-kurser i hele landet og samtidig gøre undervisningsmateriale tilgængeligt på internettet.

Slots- og Kulturstyrelsen deltager aktivt i det større netværk af organisationer, der samarbejder om at styrke Lær mere om it via videndeling, udveksling og udvikling af materialer og andet relevant indhold i relation til projektet.

Koordinationen i bibliotekssektoren sikres i Kontaktudvalget for Den digitale borger.

Opdateret 01. februar 2019