It-hjælp til mindre it-parate virksomheder

Dette projekt er et partnerskab mellem Erhvervsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen, der skal sikre at mindre virksomheder og foreninger kan gå på biblioteket og få hjælp til at indberette digitale oplysninger til det offentlige.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medfører, at alle virksomheder skal kommunikere 100 % digitalt med det offentlige. Siden 1. juli 2013 har det derfor været obligatorisk for alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer at indberette moms via internettet, ligesom en digital postkasse pr. 1. november 2013 er en forudsætning for at drive virksomhed.

Projektet blev igangsat den 15. marts 2012 med seks pilotkommuner. Erfaringen fra pilotprojektet var, at virksomhederne var meget tilfredse med tilbuddet om it-hjælp, samt med den service de mødte på biblioteket.

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet valgte styrelserne i foråret 2013, at gøre tilbuddet om it-hjælp til virksomheder landsdækkende. Der blev derfor tilbudt undervisning i de erhvervsrettede løsninger for de biblioteker, der valgte at tilslutte sig projektet.

86 kommuner har tilsluttet sig projektet. Se hvem der er med:

Liste over deltagere

Læs mere om projektet på centralbibliotek.dk

Samarbejdsaftale for 2012-14 mellem Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen (pdf)

Samarbejdsaftale for 2015 mellem Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen (pdf)

Opdateret 01. februar 2019