Den digitale borger

Slots- og Kulturstyrelsen indgår i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, der har til hensigt at understøtte bibliotekernes læringsaktiviteter vedr. it, søgning af offentlig information og anvendelse af det offentliges selvbetjeningsløsninger.

Aftalen med Digitaliseringsstyrelsen om Lær mere om it dækker perioden 2013-2015. Bibliotekernes rolle består her i at motivere og undervise it-svage borgere i it-kompetencer. Derudover giver bibliotekernes it-formidlere sidemandsoplæring til kollegaer og til it-undervisere i foreninger tilknyttet Lær mere om it-netværket. 

Aftalen med Erhvervsstyrelsen om It-hjælp til mindre it-parate virksomheder dækker perioden 2012-2014, forlænget i 2015. Initiativet skal sikre, at mindre virksomheder og foreninger kan gå på biblioteket for at få hjælp til at indberette oplysninger digitalt til det offentlige. Projektet har 86 deltagende kommuner.

Alle aftaler understøttes af centralbibliotekerne og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med centralbibliotekernes kompetencenetværk. Koordinationen mellem biblioteksområdet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen sker i Kontaktudvalget for Den digitale borger, som drives af Slots- og Kulturstyrelsen.

Opdateret 01. februar 2019