Børn

Slots- og Kulturstyrelsen har børn som en højt prioriteret målgruppe, der repræsenterer en mangfoldighed af ønsker, interesser og behov.

Biblioteket som rum for leg og læring

Folkebiblioteket er stadig en af de hyppigst brugte kulturinstitutioner i børns liv. Hvis børnebibliotekerne skal kunne opfylde børns behov for leg, læring, fællesskab, kontakt med voksne og fristeder, må de orientere sig tydeligt mod børns kultur, deres medievaner og legemønstre. Derfor fokuserer Slots- og Kulturstyrelsen sammen med en række partnere på at udvikle børnerettede tilbud, som er attraktive for de forskellige aldersgrupper.

Styrelsen arbejder med rådgivning, udvikling og formidling af viden. Dette arbejde udmønter sig i tværfaglige netværk og i formuleringen af strategier og konkrete projekter på lokalt og nationalt niveau. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har desuden hvert år et indsatsområde med fokus på børn og unge.

Læselyst i fokus

I 2018-2019 har Styrelsen særligt fokus på, hvordan bibliotekerne kan arbejde med at styrke børn og unges læselyst. Baggrunden er rapporten ”Børns Læsevaner 2017: Overblik og indblik”, som er udarbejdet af Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning i forbindelse med Tænketanken Fremtidens Bibliotekers projekt "En generation af stærke læsere". Projektet modtog tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2016.  

Undersøgelsen viser blandt andet, at folkebibliotekernes rolle er udfordret, når det gælder den traditionelle kerneopgave at stimulere børns læselyst. Og for mange børn på mellemtrinnet er folkebiblioteket i dag ikke det mest naturlige sted at søge inspiration til læsning. Netop den udfordring danner afsættet for Slots- og Kulturstyrelsens konference ”Hvordan skaber vi fremtidens læsere - nu?”. Læs mere om konferencen her

Opdateret 27. august 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.