I fokus

Slots- og Kulturstyrelsen søger at underbygge bibliotekernes opgave med at støtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. De seneste år har der blandt andet været fokus på børns læselyst og læsekultur.

Endelig fokuseres der på at synliggøre bibliotekernes tilbud, samt at danne fællesskab og samarbejde med de organisationer og institutioner, som kan bidrage aktivt i forhold til biblioteksudviklingen.

Opdateret 11. juli 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.