I fokus

Slots- og Kulturstyrelsen søger at underbygge bibliotekernes opgave med at støtte oplysning, uddannelse og forskning, som dækker læsning og læring, forskning, særlige tiltag med fokus på børn samt på tekniske værktøjer og infrastruktur, som kan støtte informationsforsyningen på bibliotekerne.

Endelig fokuseres der på en fælles opgave med at markedsføre bibliotekerne og bibliotekernes tilbud samt på at danne fællesskab og samarbejde med de organisationer og institutioner, som kan bidrage aktivt i forhold til biblioteksudviklingen.

Opdateret 18. marts 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.