svar: Udelukkelse ved lån af materialer

Du rejser i din henvendelse en række spørgsmål, som her skal søges besvaret.

Ad 1) Ved "gentagende tilfælde" forstås, at der foreligger mindst 2, tidsmæssigt adskilte, tilfælde, hvor der er gennemført et lån, og hvor låneren ikke afleverer lånt materiale.

Ad 2) Det fremgår af bekendtgørelse nr. 968 af 24. oktober 2000 om biblioteksvirksomhed § 14, stk.4, at:

"Bringer brugeren mellemværendet med biblioteket til ophør, for eksempel ved at levere materiale tilbage, ved at erstatte beskadiget materiale, eller ved at betale skyldige gebyrer, skal udelukkelsen ophøre."

Der er således mulighed for at udelukke lånere, indtil mellemværendet med biblioteket er bragt i orden.

Ad 3) Det er korrekt, at bestemmelserne om udelukkelse i lov og bekendtgørelse vedrører udlån af materialer. Lov om biblioteksvirksomhed indeholder ikke hjemmel til udelukkelse fra benyttelse af bibliotekets faciliter.

Det fremgår af lovens § 1, at folkebibliotekerne skal stille Internet til rådighed for brugerne. Af bemærkningerne til § 1, fremgår det dog, at det ikke er hensigten, at folkebibliotekerne skal bistå brugerne ved anvendelse af Internet til kommunikationsformål - for eksempel elektronisk post, "samtaler" i de såkaldte "chatrooms", bankforbindelse eller indkøb via nettet.

Hovedformålet med at stille Internet til rådighed på biblioteket er at udvikle informationsformidlingen med særligt henblik på at fremme bibliotekernes kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)