svar: udelukkelse af bruger

Du spørger om, hvorvidt det er lovligt, at I i jeres reglement har en bestemmelse om, at man kan udelukke brugere, der har skyldige erstatningsbeløb på mere end 1000 kr., da denne beløbsgrænse ikke fremgår af bekendtgørelsen.

Du har ret i, at der ikke er sat en grænse ind i lov eller bekendtgørelse for, hvor meget brugeren skal skylde, for at kunne blive udelukket, når det drejer sig om erstatning (der er grænser, hvad angår bøder - men det angår jo ikke de spørgsmål her.)

Det fremgår af biblioteksbekendtgørelsens § 16, stk. 1, at udelukkelse efter lovens kan ske, såfremt en bruger i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand. Der er ikke i hverken lov eller bekendtgørelse sat beløbsmæssige grænser ind for, hvor meget låneren skal gøre sig skyldig i rent beløbmæssigt.

Et af disse to forhold skal altså gøre sig gældende: materialet skal være afleveret i "beskadiget stand" eller brugeren skal "gentagne gange" have undladt at aflevere. Dvs. at hvis en låner f.eks. blot en enkelt gang undlader at aflevere (selvom materialet ganske vist koster over 1000 kr.), så er kriterierne for at anvende § 16 faktisk ikke til stede (da der jo skal være tale om "gentagne gange"). Omvendt kan man forestille sig, at en låner afleverer materialer i beskadiget stand, f.eks. 3 gange til hver 250 kr. Vedkommende vil så "kun" skylde 750, men vil altså kunne udelukkes jf. § 16, selvom vedkommende ikke skylder 1000 kr.

Dvs. at der faktisk ikke juridisk set ikke er belæg for alene at anvende en fast "erstatningssum" som kriterier for udelukkelse, men man må derimod koble det sammen med de ovenfor skitserede aspekter vedr. "beskadiget stand" og "gentagne gange."

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)