Svar: bortvisning fra brug af biblioteket

For så vidt angår lovhjemlen til at udelukke brugere på bibliotekerne findes den i Lov om biblioteksvirksomhed (nr. 340 af 17. maj 2000) § 31.

Lov om biblioteksvirksomhed vedrører alene udelukkelse fra at låne materialer. Biblioteksloven indeholder ikke hjemmel til udelukkelse fra benyttelse af bibliotekernes faciliteter.

Der er ikke hjemmel til at bortvise brugere fra biblioteket i Lov om biblioteksvirksomhed. En bortvisning kan ske med henvisning til ordensregler (som har hjemmel i bibliotekslovens § 35), Politivedtægten eller i graverende tilfælde evt. politianmeldelse f.eks. pga. overtrædelse af bestemmelser i Straffelovgivningen.

Biblioteksstyrelsen har udarbejdet en vejledning om Reglementer i bibliotekerne. Vejledningen er baseret på loven, lovbemærkningerne til forslag til Lov om biblioteksvirksomhed samt bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, til brug for bibliotekerne, når de skal udarbejde deres reglementer. Heri foreslås det, at biblioteket optager en bestemmelse i bibliotekets reglement, der foreskriver, at brugere kan bortvises, hvis de ikke følger personalets anvisninger eller hvis de overtræder ordensregler mv.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)