svar: indkøb og udlån af cd-rom

En cd-rom er ligesom en diskette blot et medie, og der er derfor ikke særlige regler for cd-rommer som sådan. Man bliver nødt til at se på indholdet af cd-rommen, dvs. de indeholdte værkstyper, for at bestemme, hvilke regler, der gælder. Er der litteratur på, behandles det efter reglerne om litterære værker, er der også musik, film og/eller edb-programmer på, gælder reglerne for disse værker.

Ophavsretsloven indeholder ikke nogen definition af, hvad et edb-program er, men i følge den Kommenterede Ophavsretslov af Peter Schønning er computerspil og videospil beskyttet som edb-programmer. Et computerspil på cd-rom vil være karakteriseret som et digitaliseret edb-program, og man må derfor ikke jf. ophavsretslovens § 19, stk. 3, uden videre købe dem lokalt og låne dem ud, uden at cd-rom´en er clearet med rettighedshaveren (dvs. der skal indgås særskilt aftale med rettighedshaverne om udlån). En sådan aftale vil ofte være indgået, når materialerne indkøbes via f.eks. DBC/Biblioteksmedier eller lignende.

For så vidt angår filmværker gælder de samme regler, nemlig at man ikke umiddelbart har ret til at låne disse materialer ud, jf. ophavsretslovens § 19, stk. 3. Her skal man også have ophavsmandens samtykke i form af en aftale med rettighedshaveren om udlån. 

Du spørger ligeledes til cd-rom med musik. En cd-rom som indeholder musikalske værker må frit udlånes gennem bibliotekerne jf. ophavsretslovens § 19, stk. 1. Men oftest vil det nok i praksis være musik-cd´ere, der udlånes. For så vidt angår musik-cd´ere, kan biblioteket frit indkøbe disse og låne dem ud, forudsat at karensperioden er udløbet, jf. biblioteksbekendtgørelsen § 13.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)