Kopiering af lydbøger på bibliotekerne

22. juni 2010

Spørgsmål:

Flere biblioteker har spurgt, hvilke regler der gælder for brugernes kopiering af lydbøger?

Svar:

Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturministeriet har drøftet spørgsmålet.

Ifølge ophavsretslovens § 12, stk. 2, nr. 5, er det tilladt at fremstille eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, hvis det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.  

Det er imidlertid efter ophavsretslovens § 12, stk., 3, ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt.

Det fremgår modsætningsvist af ophavsretslovens § 12, stk. 5, 2. pkt., at en bruger kan anvende teknisk udstyr, der er stillet rådighed på bibliotekerne, til eksemplarfremstilling af litterære værker, idet teknisk udstyr på bibliotekerne ikke kan anses for at være stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

En lydbog må i henhold til ophavsretslovens § 1, stk. 1, betragtes som et litterært værk.

Om forbuddet mod at foretage digital eksemplarfremstilling af lånte eksemplarer i ophavsretslovens § 12, stk. 3, anføres i lovbemærkningerne til bestemmelsen bl.a.:

”(…) Forbudsreglen rammer alene kopiering af lånte (og lejede) eksemplarer. I relation til lånte eksemplarer fra bibliotekerne betyder det, at forbudsreglen kun rammer den kopiering, som lånerne foretager uden for biblioteket. Lovændringen berører ikke bibliotekernes egen kopiering eller den kopiering, som brugerne foretager på bibliotekerne. I overensstemmelse med de almindelige ansvarsregler vil et bibliotek ikke ifalde noget medansvar for kopiering af lånte eksemplarer, der måtte finde sted i modstrid med forslaget til § 12, stk. 3, eftersom der vil være tale om kopiering, der foretages uden for biblioteket (…) ” 

Den kopiering af litterære værker, herunder af lydbøger, som brugerne foretager på biblioteket, kan således ikke anses for eksemplarfremstilling på grundlag af et lånt eksemplar i ophavsretslovens forstand. Det er derfor tilladt, at en bruger uden ophavsmandens samtykke fremstiller en digital kopi af fx en cd-rom- eller mp3-cd-lydbog på biblioteket ved anvendelse af bibliotekets tekniske udstyr, hvorimod det ikke er tilladt, at brugeren foretager digital kopiering af den hjemlånte lydbog uden for biblioteket.     

Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugernes mulighed for på biblioteket at foretage digital kopiering ved hjælp af bibliotekets tekniske udstyr, kun gælder for litterære værker. Det er således ikke uden ophavsmandens samtykke tilladt at anvende bibliotekernes tekniske udstyr til at foretage digital kopiering af musikværker eller filmværker, jf. ophavsretslovens § 12, stk. 5, 1. pkt

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at den bistand, som et biblioteks personale yder brugerne skal ligge inden for rammerne af lovlig fremmed medhjælp. En bibliotekar må gerne yde hjælp til en brugers kopiering af litterære værker på biblioteket, fx ved instruktion om anvendelse af det tekniske udstyr, men det er kun brugeren selv, som lovligt kan foretage digital kopiering af et litterært værk på biblioteket 

Det er heller ikke hensigten med reglen om, at brugerne ved hjælp af bibliotekets tekniske udstyr kan foretage digital kopiering af litterære værker på biblioteket, at bibliotekerne ved annoncering eller lignende aktive foranstaltninger for kopiering påfører værkerne konkurrence.       

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)