svar: Lån fra et folkebib. til et forskningsbib

Det er klart at de statslige og statsstøttede biblioteker ikke kan opkræve betaling for lån der formidles til folkebibliotekerne. Dette fremgår af lovens § 26. Det er mere tvivlsomt om folkebibliotekerne kan opkræve betaling fra de statslige/statsstøttede biblioteker, idet ingen bestemmelser direkte tager stilling hertil.

§ 22, stk. 1, har følgende ordlyd:
"Ved deltagelse i lånesamarbejdet kan en kommune opkræve betaling fra en anden kommune for lån, dog ikke for lån, der formidles som led i varetagelsen af centralbiblioteksfunktionen. Betalingen kan ikke pålægges brugeren."

§ 22 vedrører således i udgangspunktet lån mellem folkebiblioteker. Af bemærkninger fremgår det imidlertid at: "folkebibliotekerne får mulighed for at opkræve gebyr for lån til et andet bibliotek".

Dette kunne umiddelbart fortolkes således at der også er hjemmel til at opkræve gebyr fra andre biblioteker end folkebiblioteker, sålænge der er tale om et bibliotek der ligger i en anden kommune. I medfør af § 22, stk. 2, er der imidlertid fastsat nærmere regler vedrørende betalingen. Disse findes i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 8.

Af § 8 fremgår det at:

"Betaling for lån, der formidles som led i folkebibliotekernes lånesamarbejde, jf. lovens § 22, stk. 1, fastsættes til 25 kr. pr. materialeenhed. Der kan endvidere opkræves betaling for forsendelsesomkostninger".

En ordfortolkning vil således føre til at der ikke kan opkræves betaling for lån fra folkebiblioteker til forskningsbiblioteker.

Formålet med bestemmelsen er at indføre økonomiske styringsmekanismer på biblioteksområdet. Hensigten er at der skal gives mulighed for at tage betaling for lån der formidles som et led i folkebibliotekernes lånesamarbejde. Bestemmelsen skal i øvrigt ses i sammenhæng med § 23 om mellemkommunal betaling.

Også efter en formålsfortolkning vil betaling for lån fra et folkebibliotek til et statsligt bibliotek derfor falde udenfor anvendelsesområdet af § 8.

Sammenfattende er det derfor Biblioteksstyrelsens opfattelse at der ikke med hjemmel i lovens § 22 og bekendtgørelsens § 8 kan tages betaling for lån fra et folkebibliotek til et statsligt eller statsstøttet bibliotek.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)