Svar: gebyr fra gymnasiebiblioteker

Lov om Biblioteksvirksomhed § 22 lyder:

Ved deltagelse i lånesamarbejdet kan en kommune opkræve betaling fra en anden kommune for lån, dog ikke for lån, der formidles som led i varetagelse af centralbiblioteksfunktionen. Betalingen kan ikke pålægges brugeren.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale parter nærmere regler om den betaling, der er nævnt i stk. 1. Reglerne kan blandt andet vedrøre betalingens størrelse og opkrævningsformen, herunder varsel for opkrævning.

Af bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 8, fremgår det, at: "Betaling for lån, der formidles som led i folkebibliotekernes lånesamarbejde jf. lovens § 22, stk. 1, fastsættes til 25 kr."

Det er Biblioteksstyrelsens opfattelse, at lovens § 22 og bekendtgørelsens § 8 kun regulerer betaling imellem folkebiblioteker. Der er således ikke hjemmel i biblioteksloven til at opkræve gebyr for udlån til et gymnasiebibliotek i en anden kommune.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)