Svar: retten til at lægge bogforsider på nettet

Det er Biblioteksstyrelsens opfattelse, at bibliotekerne skal have rettighedshavernes tilladelse for at lægge bogforsider, cd-covers, m.v. på deres hjemmesider. Dette hænger sammen med at der ved digitalisering (scanning eller lign.) af forsiden sker en eksemplarfremstilling af et selvstændigt beskyttet værk. Da ophavsmanden har eneretten til eksemplarfremstilling i enhver form jf. Ophavsretslovens § 2, kræver digitaliseringen tilladelse, når det er til brug for oplægning på Nettet. Digitalisering til andre formål kan efter omstændighederne ske med hjemmel i ABM-bekendtgørelsen jf. Ophavsretslovens § 16. Derudover kan det tilføjes at man ved at lægge materialet ud på nettet gør det offentlig tilgængeligt hvilket også kræver tilladelse.

Jeg har tidligere hørt, at der på et møde/en temadag er blevet givet udtryk for at bibliotekerne med henvisning til citatretten, visningsretten, katalogreglen m.v. har ret til digitalisering og oplægning på hjemmesiden. Det anser jeg for at være ukorrekt.

Desuden er Advokat Hanne Bender, der deltog i et seminar om ophavsret på Odense Centralbibliotek den 28. august 2002, enig i at man ikke kan lægge materialet på Nettet uden tilladelse.

Der spørges om, hvem der skal indhentes tilladelse fra. Det afhænger af hvem der har rettighederne til en sådan eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse.
Som udgangspunkt skal der indhentes tilladelse fra ophavsmændene. Ophavsmændene kan imidlertid have overdraget rettighederne til andre, f.eks. et forlag. Jeg vil derfor foreslå at I henvender jer til forlagene (for så vidt angår cd'er: musikforlagene) for at få afklaret spørgsmålet.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)