Svar: Gebyrer ved for sen aflevering

Gebyrer skal sikre cirkulation af biblioteksmaterialer såvel som finansiering af bibliotekerne.

I den gældende bibliotekslov gives der mulighed for at opkræve gebyr for overskridelse af lånetiden for at tilskynde folkebibliotekernes lånere til at aflevere lånt materiale senest ved lånetidens udløb. Erfaringen viser dog at gebyrernes størrelse ikke gør den store forskel.
En takstforhøjelse har nok en 'opdragende' effekt i første omgang, men folk vænner sig tilsyneladende hurtigt til den, og materialerne kommer igen for sent tilbage i et vist omfang. Bibliotekernes indtægtsmuligheder ved gebyrer skal dog ligeledes betragtes som en del af bibliotekernes finansiering.

Der er i 2000 vedtaget en bibliotekslov som i takt med samfundsudviklingen indeholder en udvidelse af biblioteksbegrebet.
Dette betyder at bibliotekerne foruden de traditionelle materialer bøger og tidsskrifter også er forpligtet på at stille nye medier som Internettet, musik og multimedier til rådighed. Til finansiering af denne udvidede service er der indgået en aftale om deling af udgifterne mellem staten og kommunerne.
Som en af kommunernes muligheder for at klare deres del af forpligtelsen er der bl.a. givet denne åbning i loven til at kræve højere gebyrer.

Formålet med forhøjelsen er ganske enkelt at sikre bibliotekerne indtægter der kan bidrage til finansieringen af det samfundsgode som de danske folkebiblioteker traditionelt er og som de gerne skulle blive ved at være. Den danske befolknings flittige brug af bibliotekerne vidner om at de er et værdsat gode.

Lov om biblioteksvirksomhed kan hentes elektronisk på bibliotek og Mediers hjemmeside.

Yderligere oplysninger:
Biblioteksstyrelsen, chefkonsulent Jonna Holmgaard, jhl@remove-this.bs.dk, tlf. 33 73 33 73

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)