Svar: aftale i henhold til Ohl. § 16, stk.2

Der har blandt enkelte biblioteker været tvivl om aftalen kan anvendes som grundlag

for digital forsendelse til udlandet.

Ved forsendelse af digitalt materiale sker en eksemplarfremstilling både hos afsenderen og hos modtageren. Hvis modtageren befinder sig i udlandet, vil denne eksemplarfremstilling ikke være dækket af dansk lov. Aftalen, der bygger på ophavsretslovens § 16 stk. 2., kan derfor ikke anvendes som grundlag for forsendelse af digitalt materiale til udlandet.

Mange bibliotekers brugere tager på studieophold til udlandet uden at ændre e-mailadresse. I mange tilfælde kan man heller ikke af en e-mailadresse afgøre, om brugeren opholder sig i udlandet. I sådanne tilfælde vil bibliotekernes personlige brugere kunne modtage artikler i udlandet.

Aftalens omfang
Der har været tvivl om aftalens omfang, herunder hvad der forstås ved videnskabelige tidsskrifter.

Ved videnskabelige tidsskrifter forstås tidsskrifter, hvis hovedsigte er at formidle forskning til forskere.

Denne definition er imidlertid ikke tilstrækkelig til at understøtte det daglige arbejde med ordningen i bibliotekerne.

Bibliotekerne arbejder løbende på at automatisere interne processer og kan således ikke foretage en skønsmæssig vurdering af hver enkelt bestilling. Der er derfor behov for en komplet liste over de tidsskrifter, der er omfattet af aftalen.

Statsbiblioteket har tilbudt at udarbejde og vedligeholde en sådan liste. Den vil omfatte de trykte videnskabelige danske og udenlandske tidsskrifter, der er omfattet af aftalen, og som bibliotekerne råder over.

Løsningen er som nævnt under udvikling og vil blive afprøvet i juli og august og planlægges i fuld drift fra 1. september 2005

Den blive stillet til rådighed på maskinlæsbar form fx til download eller som webservice, således at den kan indlæses i andre bibliotekers kataloger. Listen vil være offentlig tilgængelig og dermed også tilgængelig for COPYDAN og rettighedshaverne.

Såfremt et bibliotek råder over tidsskrifter, der ikke optræder på listen, og som biblioteket mener, er omfattet af aftalen, vil det være muligt at kontakte Statsbiblioteket med forslag om, at tidsskriftet tilføjes til listen. Såfremt det vurderes at tidsskriftet opfylder kriteriet som videnskabelig tidsskrift bliver det  optaget på listen.

Ligeledes har rettighedshavere mulighed for at kontakte COPYDAN, hvis de ønsker at få et tidsskrift optaget på listen, eller hvis der er indsigelser mod, at et givent tidsskrift optræder på listen. Såfremt COPYDAN ønsker et tidsskrift fjernet fra listen retter de henvendelse til Statsbiblioteket som fjerner tidsskriftet.

Betaling pr. bestilling Det er ikke fremgået klart af aftalen, hvorvidt der også skal betales afgift til COPYDAN for videreforsendelse fra lånsøgende bibliotek til slutbruger.

Biblioteksstyrelsen og COPYDAN er enige om, at der kun skal betales én gang pr. bestilling. Biblioteket skal også betale ved en ny bestilling, selv om der benyttes allerede indscannet materiale.

Det bibliotek, der indscanner og sender materialet, skal betale. Det vil sige, at det skal tiltræde aftalen med COPYDAN og registre antallet elektroniske forsendelser.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)