Svar: Cd- og E-lydbøger

Det kan oplyses, at der i medfør af ophavsretslovens § 19 stk. 1 sker konsumption ved salg af lydbøger, fx på cd?er eller lignende, hvilket betyder, at den, der køber et eksemplar af en lydbog, frit kan råde over dette eksemplar ved videresalg, udlån etc. Forbudsklausuler, hvor rettighedshaveren forbeholder sig retten til viderespredning i strid med § 19, har kun juridisk gyldighed, hvis der foreligger en aftale parterne imellem, og i så fald kan forbuddet kun håndhæves mellem parterne og ikke over for tredjemand. En ensidig klausul på en lydbog om, at den ikke må anvendes til biblioteksudlån, kan således ikke forhindre, at et bibliotek, der har købt lydbogen uden at indgå særlig aftale med rettighedshaveren, udlåner lydbogen på biblioteket.

De ophavsretlige regler om konsumption gælder uanset cd?ens filformat, og således også når der er mp3-filer på cd'en.

Den ophavsretlige stilling for så vidt angår udlån af lydbøger på cd?er og lignende må imidlertid ikke sammenblandes med retsstillingen for lydbøger, der stilles til rådighed via online-tjenester. Konsumptionsprincippet i ophavsretslovens § 19 finder kun anvendelse på distribution af fysiske medier, og således ikke på fx online-tjenesteydelser. Der indtræder endvidere ikke konsumption, for så vidt angår eksemplarer, der med tilladelse fra rettighedshaveren er fremstillet af brugeren af en online-tjeneste, idet videreoverdragelse her vil bero på, hvad der er aftalt mellem rettighedshaver og bruger.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)