Svar: vejledning til handel på internettet

Det fremgår af lovbemærkningerne til biblioteksloven at:

"For så vidt angår Internet indebærer materialeforpligtelsen, at brugerne får adgang til de informationer, der præsenteres via dette medie. Det er således ikke hensigten, at folkebibliotekerne aktivt skal bistå brugerne ved anvendelse af Internet til kommunikationsformål for eksempel elektronisk post, "samtaler" i de såkaldte "chatrooms", bankforbindelse eller indkøb via nettet "

Lovbemærkningerne afspejler, hvorledes man fra lovgivers side har ønsket, at loven i praksis skulle fortolkes og bruges. Man kan derfor som udgangspunkt sige, at man, da loven blev ved-taget i 2000, ikke mente, at bibliotekarerne aktivt skulle medvirke ved Internethandler m.v.

I de 6 år, der er gået siden lovvedtagelsen, er der imidlertid sket en stor elektronisk udvikling, og samfundet baserer sig i højere og højere grad på, at borgerne kan begå sig i de elektroniske systemer. Der er således en stadig stigende samfundsmæssig interesse i, at borgere får oparbejdet informationskompetence, og her spiller bibliotekerne en meget vigtig rolle. Derfor må vurderingen af, hvad bibliotekarerne skal medvirke til, ses i dette lys. I dag er det en naturlig del af bibliotekarernes arbejdsområde at give information om brug af nettet ? også i forbindelse med bank, indkøb, elektronisk post etc. Hvorvidt denne rådgivningsforpligtelse går så vidt som til at foretage købet for borgeren, afhænger af den konkrete situation. I det anførte eksempel, hvor en borger ønsker hjælp til at købe en guitar på Internettet, kan man nok hævde, at der i den konkrete sag er givet en mundtlig fuldmagt fra borgeren til at foretage købet på hans vegne.

Hvorledes I skal forholde jer, hvis noget går galt (du nævner, at eksempler med, at billetterne er forkerte, at varerne ikke er som ønskede m.v.) kan være svært at svare entydigt på, da dette meget afhænger af, på hvilken måde, det er gået galt. Hvis varen er fejlbehæftet, regulerer Købeloven forbrugerens retsstilling. Her er der forskellige muligheder, så som at hæve købet, kræve afslag i købesummen m.v. Men det vil i givet fald være et forhold mellem køberen (borgeren) og den sælgende virksomhed. Er det derimod gået galt som følge af bibliotekarens misbrug af kontokortet, er vi inde i det strafferetlige område. Endelig er der hele spørgsmålet om erstatning, som Biblioteksstyrelsen ikke har myndighed til at udtale sig om, men som derimod henhører under domstolene. Det er således desværre ikke muligt at give et bredt dækkende svar på dit spørgsmål, derimod må sagerne vurderes helt konkret fra gang til gang.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)