Svar: Udlån af promotionmateriale

Ifølge ordlyden af ophavsretslovens § 19, stk. 1, indtræder der konsumption*, hvis et værk med ophavsmandens samtykke er solgt eller på anden måde overdraget.

Det præciseres i 1995-forarbejderne, at udtrykket "på anden måde overdraget" omfatter overdragelser, der indebærer en endelig overgang af ejendomsretten. Yderligere anføres, at "udlån og udlejning" ikke er omfattet af udtrykket "på anden måde overdraget".

Udtrykket må på den baggrund fortolkes således, at eksemplarer, der overdrages, med undtagelse af udlån eller udlejning, må antages at indebærer en overgang af ejendomsretten i ophavsretslovens § 19´s forstand.

Promotionmateriale, som er overgivet til et bibliotek, må antages at indebære en endelig overdragelse af ejendomsretten, som bevirker, at der indtræder konsumption. Det er således Kulturministeriets opfattelse, at bibliotekerne kan udlåne promotionmateriale til lånerne. Dette gælder dog ikke, hvis biblioteket konkret kan anses for at have accepteret en aftale om ikke at udlåne materialet.

*konsumptionsprincippet: anvendes indenfor immaterialretten som betegnelse for den grundregel, at en immaterialret ikke kan påberåbes over for anvendelsen af produkter, som er bragt lovlig i omsætning af indehaveren af immaterialretten selv eller af en anden med hans samtykke, eksempelvis af en licenstager.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)