Svar: Film-udlån til børn

I forbindelse med bibliotekers udlån af dvd og videofilm til børn er der pga. den stigende selvbetjening ved udlån opstået det problem, at bibliotekerne ikke har kontrol med udlån af film med aldersbegrænsning.

Det fremgår klart af Filmlovens § 20, stk.1, at enhver film, der vises offentligt for eller erhvervsmæssigt sælges, udlejes eller udlånes offentligt i Danmark til børn under 11 og 15 år, skal forinden være godkendt for den pågældende aldersgruppe af Medierådet for Børn og Unge.

Af § 21, stk.1 fremgår det tillige, at Den, der foreviser film offentligt, eller den, der erhvervsmæssigt sælger, udlejer eller på anden måde udbreder film offentligt i Danmark, har pligt til efter nærmere regler herom fastsat af kulturministeren at mærke eller på anden måde oplyse om films egnethed for børn og unge i overensstemmelse med Medierådet for Børn og Unges vurderinger herom.

Ifølge § 25 kan overtrædelse af §§ 20 og 21 straffes med bøde. Det er således forbundet med strafansvar at udlåne i strid med Medierådet?s godkendelsespraksis. Af denne praksis følger det nemlig, at der skal foretages en kontrol, mens loven intet indeholder om kontrolprincippernes udstrækning.

Håndteringen af Filmlovens krav om ansvarlighed og kontrol er først og fremmest et teknisk spørgsmål, der primært må løses lokalt med den enkelte systemleverandør.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)