Svar: Videregivelse & opbevaring af låneroplysninger

Videregivelse af låneoplysninger

Datatilsynet ved en tidligere lejlighed udtalt at
"oplysninger om, hvilke bøger den enkelte borger låner på biblioteket, vil som altovervejende hovedregel ikke kunne videregives til hverken private personer, virksomheder m.v. eller til andre offentlige myndigheder. I tilknytning hertil må det antages, at der efter omstændighederne f.eks. vil kunne udleveres oplysninger til politiet om en konkret persons boglån, hvis det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen i en (alvorlig) kriminalsag."

Opbevaring af låneroplysninger:

I praksis skal der lægges afgørende vægt på, om en fortsat opbevaring af oplysninger tjener et sagligt formål for den dataansvarlige myndighed.

For et biblioteks register over udlånte bøger, skal der være en ganske kort slettefrist, typisk 4 uger, beregnet fra tidspunktet for returnering af de udlånte bøger, jf. § 12, nr. 1 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 529 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger som foretages for den offentlige forvaltning, hvortil der henvises https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=843

Ovenstående er hentet fra Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer af Kristian Korfits Nielsen & Henrik Waaben, 1. udgave.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)