Svar: Logning af brugere

Det lovgrundlag, du nok tænker på, er logningsbekendtgørelsen (BEK nr. 988 af 28.9.2006), som angiver, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Imidlertid er det således, at man kun er omfattet af bekendtgørelsen, hvis man markedsfører og sælger net eller tjenester på kommercielt grundlag til slutbrugere.

Det fremgår udtrykkelig af vejledningen til logningsbekendtgørelse (vejledning nr. 74 af 28/09/2006) at:

Kravet om udbud på kommercielt grundlag indebærer f.eks., at biblioteker, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner, der på ikke-kommercielt grundlag stiller net eller tjenester til rådighed for eksterne parter i form af lånere, studerende, patienter eller lignende, ikke er omfattet af logningspligten.

Det er således korrekt, som du anfører, at offentlige biblioteker er undtaget fra bestemmelserne om logning.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)