Uddannelsesbiblioteker

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder på flere områder for at sikre bedre betjening af uddannelsesinstitutionernes biblioteker. Dette sker bl.a. i Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, DEFF.

DEFF er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbiblioteker. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastrukturen samt administrerer fællesindkøb af e-licenser. Dette giver uddannelsesbibliotekerne mulighed for at tilbyde adgang til relevant elektronisk information og giver undervisere og studerende en samlet indgang til forskningsbibliotekernes fysiske samlinger og elektroniske ressourcer. Læs mere om arbejdet på DEFF.dk

Kørselsordning og Danbib

Uddannelsesbibliotekerne indgår i samarbejdet med forsknings- og folkebibliotekerne omkring Kørselsordningen. Kørselsordningen er en hurtig og sikker distribution af biblioteksmaterialer i form af en landsdækkende transportordning, som kæder de regionale ordninger sammen. Desuden indgår uddannelsesbibliotekerne i samarbejdet omkring Danbib og Bibliotek.dk.

Statistik

I flere sammenhænge - bl.a. i biblioteksstatistikken - omfatter gruppen af forskningsbiblioteker også uddannelsesbiblioteker. Gruppen af uddannelsesbiblioteker er kendetegnet ved, at de betjener institutioner med korte eller mellemlange uddannelser.

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)