Folkebiblioteker

Folkebibliotekerne er kommunale institutioner som drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen har som et formål at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i henhold til særlige gruppers behov for kultur og information.

Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling.

Opdateret 22. november 2019