Centralbiblioteker

Slots- og Kulturstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af en overbygningsfunktion for de kommunale folkebiblioteker.

Overbygningsfunktionen varetages af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud samtidig virker som centralbibliotek. Centralbibliotekerne er bibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Funktionen reguleres via 4-årige kontrakter med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om Centralbibliotekerne under Nationale ordninger eller på www.centralbibliotek.dk

Opdateret 22. november 2019