KPI Index

På denne side kan du læse om bibliotekernes webstatistikløsning til lokal og national statistik, hvor bibliotekerne kan se deres fremtidige og historiske nøgletal for blandt andet sidevisninger, besøg og unikke besøgende

Slots- og Kulturstyrelsen indgik i 2007 i samarbejde med Gentofte Bibliotekerne en aftale med firmaet KPI Index om udvikling af software til sikring af en mere ensartet og retvisende opgørelse af folkebibliotekernes websites og digitale tjenester.

Ovenstående aftale løb indtil udgangen af august 2014 og den nye løsning,  indgået af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), blev derefter opdateret med en ny og mere intuitiv brugergrænseflade.

KPI Index benytter i den forbindelse softwarefirmaet Webtrends, som også har leveret den nuværende løsning til KPI Index.

Danmarks Biblioteks Index vil fortsætte under den nye Webtrends statistikløsning, hvorigennem bibliotekerne kan se deres fremtidige og historiske tal - lokale såvel som nationale - nøgletallene for sidevisninger, besøg, unikke besøgende, sider pr. besøg, indbyggertal samt besøg pr. 1.000 indbyggere.

Flere informationer om den nye aftale kan ses på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)

Opdateret 22. november 2019