Bruger - og Benchmarkundersøgelse 2016

Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation.

 

Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet blev gennemført i 2016 og er Danmarks hidtil største og bredeste undersøgelse på folkebiblioteksområdet. 

Formålet med undersøgelsen er at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. Gennem målinger af de enkelte biblioteker kan både lokale forhold og sammenligninger med andre danne baggrunde for det videre arbejde med den brugeroplevede kvalitet, for at sikre den løbende udvikling af relevante og tidsvarende biblioteker.

Bruger – og Benchmarkundersøgelsen har tidligere været gennemført i 2011 og 2013. 

Læs rapporten fra den nationale bruger–og benchmarkundersøgelse 2016 (pdf)

 

Opdateret 23. januar 2020