Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker

Biblioteksbarometeret for Forskningsbiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner indenfor forskningsbibliotekernes virke.

Biblioteksbarometeret for Forskningsbiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. Det er udarbejdet siden 2009.

Spørgsmålene varierer i nogen grad fra år til år afhængigt af de aktuelle tendenser, mens tallene fra Danmarks Statistik måler på de samme faste parametre.

Spørgeskemaet bliver udsendt til landets forskningsbiblioteker.

Opdateret 16. marts 2020