BIL-udvalget

Slots- og Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

BIL-udvalget

Slots- og Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) blev nedsat i 2014. Udvalget har til formål at medvirke til at optimere og løbende udvikle lånesamarbejdet og det tekniske samspil på biblioteksområdet. Det skal sikre en løbende inddragelse af bibliotekernes erfaringer med lånesamarbejdet, de fælles biblioteksfunktioner og samspillet med de lokale bibliotekssystemer.

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen