Høst data via OAI-PMH

Du kan hente data fra styrelsens centralregistre over den danske kulturarv og bruge den frit.

Du kan frit hente og bruge oplysningerne i databaserne "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" og "Fund og Fortidsminder" via OAI-PMH.

Hvad er OAI-PMH?

OAI-PMH er Open Archives Initiative's protokol for metadata høst. Den gør det muligt for dig at hente vores data i et XML format fra en webserver. Derfor kan du hente vores data blot ved at følge et link. Men du kan andet end bare at hente udtræk af data. OAIs vejledning beskriver alle detaljerne, så vi gennemgår dem ikke her.

Høst af data

Du høster data fra baserne i et XML format ved hjælp af protokollen OAI-PMH. Her er links til de udtræk, du kan få fra databaserne:

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger

Fredede bygninger (ca. 7.000)

Bevaringsværdige bygninger (ca. 4.000)

Bygninger med høj SAVE værdi (over 100.000)

Fund og Fortidsminder

Kulturhistoriske lokaliteter (ca. 180.000)

Prøv at klikke på et link. Uanset hvor mange poster, der findes i udtrækket, får du kun de første 250. Du kan få de næste 250 ved at bruge det "resumptionToken", som du ser nederst i XML dokumentet. Du skal konstruere et link, der ser ca. sådan ud: https://www.kulturarv.dk/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&resumptionToken=1343310209411%3AListed%3Afbb%3A250%3A%3A. Du skal dog indsætte det resumptionToken, du fandt i XML dokumentet, i stedet for det viste.

Bemærk nogle ting:

  • Det resumptionToken, du klipper ind i dit link, skal URI-encodes. Det betyder i praksis, at du skal erstatte hvert kolon (:) med strengen %3A - eller oversætte det med en URI-encoder. Så i eksemplet ovenfor så vores resumptionToken oprindeligt sådan ud: 1343310209411:Listed:fbb:250:: - men vi ændrede det til 1343310209411%3AListed%3Afbb%3A250%3A%3A.
  • ResumptionTokens har begrænset levetid, så linket ovenfor virker ikke (længere).
  • Den sidste side i udtrækket indeholder et tomt resumptionToken.

OAI-PMH operationer

Her er adresserne på OAI-PMH operationerne, som er tilgængelige for de to databaser:

OperationFredede og Bevaringsværdige Bygninger
OAI-PMH service

https://www.kulturarv.dk/repox/OAIHandler

Identify

?verb=Identify

ListMetadataFormats

?verb=ListMetadataFormats

ListSets

?verb=ListSets

ListIdentifiers

?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=fbb&set=Listed

ListRecords

?verb=ListRecords&metadataPrefix=fbb&set=Listed

GetRecord

?verb=GetRecord&metadataPrefix=fbb&identifier=kulturarv.dkListed
%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.kulturarv.dk%2Ffbb%2Fbuilding%2F10050162

OperationFund og Fortidsminder
OAI-PMH servicehttps://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler
Identify

?verb=Identify

ListMetadataFormats

?verb=ListMetadataFormats

ListSets

?verb=ListSets

ListIdentifiers

?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=ff&set=Sites

ListRecords

?verb=ListRecords&metadataPrefix=ff&set=Sites

GetRecord

?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn%3Arepox.www.kultur
arv.dkSites%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.kulturarv.dk%2Ffundogfortids
minder%2Fsite%2F1

Parameteren 'set' kan man ændre, så man får det udtræk, man er interesseret i. ListSets viser de tilgængelige udtræk for hver database. Og parameteren 'identifier' sættes til en (URI-encoded udgave af en) af de id'er, man får vist med ListIdentifiers.

Husk, at når du bruger ListIdentifiers eller ListRecords, får du kun de første 250 id'er eller poster. Du skal bruge et ResumptionToken til at hente de følgende poster.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)