Dataformaterne

De data, du kan høste, er struktureret i XML og følger XML skemaer, som Kulturstyrelsen har offentliggjort. Data for fortidsminder og bygninger er også offentliggjort på webbet i forskellige formater og kan derfor tilgås direkte i en webbrowser. Fremgangsmåden følger principper om Linked Open Data.

Hvad er XML?

XML er et standardiseret format, som er særdeles velegnet til at udveksle og gemme information. Det er nemt at læse for både mennesker og maskiner. Hvis du ikke kender XML, så kan du få en god introduktion i W3Schools' XML Tutorial. Wikipedia's artikel om XML fortæller mere om, hvad det kan bruges til. Data struktureret i XML kan høstes med OAI-PMH. Med et XML Schema kan man beskrive detaljerede regler for strukturen i data, som handler om et bestemt emne.

XML skemaer for kulturarven

Beskrivelser af fortidsminder og bygninger er tilgængelige online (de er 'linkede data') og kan derfor tilgås direkte i en webbrowser.

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger

Om fredede og bevaringsværdige bygninger findes tre typer af objekter online:

  • Bygningen selv
  • Billeder (eller andre digitale objekter), der viser eller beskriver bygninger
  • Sager, der handler om bygninger

Oplysningerne kan p.t. vises i to formater: HTML (dvs. som webside) eller XML (data). Her er et eksempel fra Moesgård:

ObjektWebData
BygningHTMLXML
BilledeHTMLXML
SagHTMLXML

Vi kan linke til data, fordi de bor på webadresser. Hvert link har denne form:

www.kulturarv.dk/fbb/$OBJEKT/$ID

Man skal blot erstatte $OBJEKT med den type objekt, an gerne vil have vist:

  • building - hvis man vil have vist en bygning
  • resource - hvis man vil have vist en digital ressource (f.eks. et foto eller et kortudsnit), der hører til en bygning eller en sag
  • case - hvis man vil have vist en sag

$ID erstattes med et nummer, der entydigt identificerer bygningen/sagen/ressourcen.

Fund og Fortidsminder

Om Fund og Fortidsminder findes to typer af objekter online:

  • Lokalitet selv
  • Billeder (eller andre digitale objekter), der viser eller beskriver lokaliteten

Oplysningerne kan p.t. vises i to formater: HTML (dvs. som webside) eller XML (data). Her er et eksempel fra Hammershus:

ObjektWebData
LokalitetHTMLXML
BilledeHTMLXML

Vi kan linke til data, fordi de bor på webadresser. Hvert link har denne form:

www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/$OBJEKT/$ID

Man skal blot erstatte $OBJEKT med den type objekt, an gerne vil have vist:

  • site - hvis man vil have vist en lokalitet
  • resource - hvis man vil have vist en digital ressource (f.eks. et foto eller et kortudsnit), der viser eller beskriver lokaliteten

$ID erstattes med et nummer, der entydigt identificerer lokaliteten/ressourcen.

Opdateret 01. februar 2019