#Hack4DK

Kulturarvsdata til 2018 #HACK4DK

Igen i år stiller Slots- og Kulturstyrelsen data til rådighed for #HACK4DK.

  • Fund og Fortidsminder (FF): Datasættet indeholder alle registreringer i FF. Mest relevant for deltagerne i HACK4DK vil nok være de fredede fortidsminder, da de er de eneste, der er synlige i landskabet i dag. Disse fremsøges i kolonnen Frednr.. Er et fortidsminde fredet, vil denne kolonne indeholde et fredningsnummer. 
    Hent data om Fund og Fortidsminder
  • Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): Datasættet indeholder alle fredede (ca. 7.000) bygninger samt bygninger, der af kommunerne er tildelt en bevaringsværdi (300.000+). Ikke alle kommuner har lavet denne udpegning, og ikke alle kommuner anvender FBB til denne type registrering (det er ikke e lovkrav. Find de fredede i kolonnen Fred, der er en true/false-kolonne.
    Hent data om fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Monumenter & Mindesmærker (MM): Datasættet er et resultat af et projekt fra de sene 00'ere, hvor kommunerne indberettede monumenter, mindesmærker og nationale samlingssteder. Data er i modsætning til de to øvrige datasæt ikke vedligeholdt i mindst et årti.

FBB- og FF-data stilles også til rådighed som webservices. Find getCapalities-URLer 
Vær opmærksom på, at de nævnte SOAPÅ og REST tjenester pt. ikke er funktionelle.

Opdateret 09. august 2021