Museernes Samlinger

Formålet med databasen

Museernes Samlinger er det centrale register over genstande og andet kulturhistorisk dokumentationsmateriale på danske museer. Formålet er at skabe et landsdækkende overblik.

Dels af hensyn til museerne selv, så de bedre kan prioritere og koordinere deres indsamling og forskning.

Dels af hensyn til offentligheden, der hermed tilbydes en mulighed for at "kikke museerne over skulderen" og se, hvad de har i deres magasiner og samlinger.

Museerne er ansvarlige for indholdet

Alle oplysninger i Museernes Samlinger stammer fra museernes egen registrering. Kulturstyrelsen læser ikke korrektur, men stiller blot systemet til rådighed for museerne. Indholdet er alene museernes ansvar.

Statslige og statsanerkendte museer har indberetningspligt til Museernes Samlinger i henhold til museumsloven.

Gå til databasen

Opdateret 25. marts 2021