Kunstindeks Danmark

Formålet med databasen

Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker på danske museer. En digitaliseret udgave af Weilbach: "Dansk Kunstnerleksikon" (1994-2000) indgår som en integreret del af KID. Formålet er at skabe et landsdækkende overblik.

Dels af hensyn til museerne selv, så de bedre kan prioritere og koordinere deres nyerhvervelser og forskning.

Dels af hensyn til offentligheden, der hermed tilbydes en mulighed for at "kikke museerne over skulderen" og se, hvad de har i deres magasiner og samlinger.

Museerne er ansvarlige for indholdet

Alle oplysninger i KID stammer fra museernes egen registrering. Kulturarvsstyrelsen læser ikke korrektur, men stiller blot systemet til rådighed for museerne. Indholdet er alene museernes ansvar.

Statslige og statsanerkendte museer har indberetningspligt til KID i henhold til museumsloven. 

Gå til databasen

Opdateret 25. marts 2021