Restaureringsseminar 2014

Levende Kulturarv - På Bygningens Præmisser

09.30VELKOMST
Ankomst, indskrivning og morgenmad
10.00Velkommen til Restaureringsseminar 2014
Introduktion til dagen
Jesper Dahl, arkitekt MAA, kontorchef for Bygningsbevaring og Plan,
Kulturstyrelsen og Pernille Stensgaard, journalist ved Weekendavisen, forfatter
10.10Velkommen til Borreby Herreborg
Joachim Castenschiold, godsejer og teaterdirektør og Peter Bering,
arkitekt MAA, Berings Tegnestue
DEN MENNESKELIGE SKALA
Hvornår bliver et uderum for fortættet, og hvornår bliver det så stort, at mennesket føler sig fremmedgjort og utilpas? Kan vi drage erfaring fra historien, når vi planlægger og udvikler i historiske anlæg?
10.25 Gottlieb Bindesbølls arkitektoniske virkemidler
Peter Thule Kristensen, arkitekt MAA, fagleder ved KunstakadamietsArkitektskole, lektor, ph.d.
10.45Diakonissestiftelsen - At udvikle for mennesker
Hanne Moe, arkitekt MAA, projektchef ved Diakonissestiftelsen
11.05Bispebjerg Hospital - Fredning og fremtid
Birte Skov, arkitekt MAA, chefkonsulent i Kulturstyrelsen
11.25Debat
Ordstyrer: Pernille Stensgaard
12.00Frokost og kaffe
HISTORISKE RUM
De historiske bygninger skal anvendes og leves i. Bygningerne
udfordres, hvor der stilles forventninger til indeklimaet. Hvordan
balanceres disse tiltag med nogle af landets fineste bygninger?
13.00De grønne kollegier. Strategier for fremtidssikring af historiske
bygninger
Morten Ørsager, arkitekt MAA, Master in Energy and Green Architekture, Erik Møller Arkitekter, partner
13.20Politigården Indeklima – På bygningens præmisser.
Sergio George Fox, C. Eng. MCIBSE, M. SC., B.Sc., Architecture without Engineers
13.40Nyboder – Nye krav & gamle huse
Noah Boe-Whitehorn, arkitekt MAA, Nordmark, Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter, partner
14.00Debat
Ordstyrer: Pernille Stensgaard
14.45Kaffe, kage og frugt
 BALANCEN MELLEM NYT OG GAMMELT
Hvordan afbalanceres nutidige funktionskrav og bygningernes
autenticitet og arkitektoniske kvaliteter? Hvad er værdifuldt i de
historiske bygninger? Hvad skal bevares, og hvad kan fornyes?
15.15Livsrum Herning - en balancegang mellem bevaring og fornyelse
Claus Pryds, arkitekt MAA, Claus Pryds Arkitekter
15.45Lungholm og Hørbygård - Med udgangspunkt i materialer
Merete Lind Mikkelsen, arkitekt MAA, Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen
16.15Debat og afslutning
Ordstyrer: Pernille Stensgaard
17.15Drinks for alle
18.30 Festmiddag

 

 

Opdateret 01. februar 2019

Velkommen til Borreby Herreborg

Oplæg af Peter Bering

Det store i det små

Gottlieb Bindesbølls arkitektoniske virkemidler

Oplæg af Peter Thule Kristensen

Bispebjerg Hospital

Fredning og fremtid

Oplæg af Birte Skov

De grønne kollegier

Strategier for fremtidssikring af historiske bygninger

Oplæg af Morten Ørsager

Politigården Indeklima

På bygningens præmisser

Oplæg af Sergio George Fox

Nyboder

Nye krav & gamle huse

Oplæg af Noah Boe-Whitehorn

Livsrum Herning

En balancegang mellem bevaring og fornyelse

Oplæg af Claus Pryds

Lungholm og Hørbygård

- Med udgangspunkt i materialer

Oplæg af Merete Lind Mikkelsen