Restaureringsseminar 2018

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt det årlige restaureringsseminar den 25. januar 2018 på Borreby Herreborg.

Traditionen tro afholdt Slots- og Kulturstyrelsen det årligt tilbagevendende restaureringsseminar den sidste torsdag i januar måned. I 2018 blev seminaret afholdt det den 25. januar i teatersalen på Borreby Herreborg ved Skælskør.

Årets tema var bygningsfredningslovens 100 års jubilæum. I løbet af dagen satte vi fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi sikrer deres fredningsværdier gennem tiden.

Direktør i Slots- og Kulturstyrelsen Jesper Hermansen indledte dagen med at byde de 432 deltagere velkommen.  Efter en velkomsttale fra enhedschef i Center for Kulturarv Merete Lind Mikkelsen om de igangværende tiltag på bygningsfredningsområdet, hvor også medarbejderne, som til dagligt arbejder med de fredede bygninger, blev præsenteret, forløb dagen med en række oplæg fra både arkitekter, håndværkere og bygningsejere.

Oplæg

Se de 11 oplæg i menuen til højre.

I løbet af formiddagen belyste oplæg fra Jannie Rosenberg Bendsen fra Aarhus Arkitektskole, Lisbeth Pepke fra Slots- og Kulturstyrelsen, arkitekt Ebbe Keld Petersen og Julie Fallon fra Slots- og Kulturstyrelsens de problematikker, vi møder i bevaringen af de fredede bygninger.
Om eftermiddagen viste seks oplæg fra Connie Hviid fra Realdania, Erik Rønde Andersen fra P+P Arkitekter, bygningsejer Mads Lunøe og murer Thomas Watson, Jacob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter, konservator Anne Simonsen og bygningsejer Andreas Karberg og Anne Lene Jørgensen fra Varmings Tegnestue os seks vellykkede og inspirerende projekter, som alle er udført med omtanke og umage.
Dagens program blev afrundet med en festtale om den romerske arkitekt Vitruv og hans værk v. docent dr.phil Jacob Isager fra Syddansk Universitet.

Efter drinks og jazz i Ridehallen afsluttedes en spændende og berigende dag med festmiddag i den store teatersal.

Fotos fra dagen

Opdateret 01. februar 2019