Restaureringsseminar 2006

Den 26. januar var Kulturarvsstyrelsen vært for et restaureringsseminar, hvor begrebet "Autenticitet" var det overordnede tema. Seminaret foregik i Arne Jacobsens smukt restaurerede Bellevue Teater i Klampenborg nord for København. Deltagerantallet var tæt på 300. Om formiddagen hørte deltagerne en inspirerende forelæsning af professor Johannes Exner, og om eftermiddagen gik man tæt på to store københavnske restaureringssager: Odd Fellow Palæet og Christiansborg Slotskirke. 

I 2007 afholder arkitektskolerne restaureringsseminar torsdag den 25. januar. Her på hjemmesiden finder man invitation, program, baggrundsmateriale og referat fra 2006-seminaret.

Invitation til Restaureringsseminar 2006

Kulturarvsstyrelsens Restaureringsseminar 2006 løb af stablen torsdag den 26. januar 2006 i Bellevue Teatret i Klampenborg. Seminaret blev det tredje i rækken, som Kulturarvsstyrelsen arrangerede sammen med arkitektskolerne i København og Århus.

I 2004 indledte Kulturarvsstyrelsen med at sætte fokus på begrebet "De bærende fredningsværdier", i 2005 var overskriften for arkitektskolernes seminar "Mellem kulturarvsviden og arkitektonisk kreativitet", og i år har vi valgt at lade begrebet "Autenticitet" være et gennemgående tema for seminarets indlæg. Arkitekt ph.d.-studerende Grith Bech-Nielsen har søgt at indkredse autenticitetsbegrebet i artiklen "Arkitekturens autenticitet", som findes på nærværende hjemmeside.

Selve seminaret indledtes af arkitekt, professor Johannes Exner, som har været og fortsat er en helt central skikkelse i den restaureringsfaglige diskussion. Han forelæste over sit mangeårige arbejde under overskriften "Den historiske bygnings væren på liv og død". Herefter var der to cases på dagsordenen efter samme koncept, som vi brugte ved det første seminar, nemlig en redegørelse for principperne bag det gennemførte restaureringsprojekt fremlagt af den udførende arkitekt efterfulgt af en "kritik" fra en udvalgt opponent. Vores erfaring er, at vi på denne måde får en god debat dels mellem arkitekt og opponent, dels mellem disse og deltagerne i salen. De to cases var henholdsvis "Odd Fellow Palæet" og "Christiansborg Slotskirke", som begge blev løst med meget fine resultater til følge. Et andet fællestræk er imidlertid, at de begge – efter voldsomme brande – blev så alvorligt skadede, at de efterfølgende restaureringer indebar stillingtagen til en lang række centrale restaureringsspørgsmål, som er relevante ved netop dette seminar. Varmings Tegnestue stod for restaureringen af "Odd Fellow Palæet", og arkitekterne Jens Chr. Varming og Anne Lene Jørgensen vil gennemgå projektet samt redegøre for de restaureringsfaglige overvejelser i forbindelse hermed. Arkitekt Erik Brandt Dam vil optræde i rollen som opponent.

Restaureringen af "Christiansborg Slotskirke" blev gennemført af Erik Møllers Tegnestue, og arkitekt Trine Neble vil redegøre for projektet og de restaureringsfaglige overvejelser bag. Opponent er arkitekt Lars Nicolai Bock. Slagets gang, herunder ikke mindst den afsluttende debat, ledes af direktør, arkitekt Hans Peter Svendler Nielsen, mens formand for Det Særlige Bygningssyn, arkitekt Poul Ingemann, vil holde "festtalen" ved den efterfølgende middag. Teaterdirektør Jes Kølpin har været så storsindet at åbne sit smukke teater for os, så rammerne er de bedst mulige, når vi mødes i Arne Jacobsens Bellevue Teater fra 1935-36 – fredet i 1986.

Opdateret 27. februar 2020

Program

Se programmet for seminaret.

Tema: Autenticitet

Læs mere om temaet for seminaret.

Exner

Læs om arkitekt og professor Johannes Exner.

Odd Fellow Palæet

Læs om Odd Fellow Pælaet.

Christiansborg Slotskirke

Læs om Christiansborg Slotskirke.

Referater

Læs referater af oplæggene og af debatten.