Energiforbedringer

Også i Danmarks fredede bygninger kan det lade sig gøre at gennemføre energibesparende tiltag og opnå betydelige gevinster for både miljøet og indeklimaet uden at gå på kompromis med disse bygningers særlige kvaliteter.

Kulturstyrelsen og ejendomsselskabet Realdania Byg har i samarbejde gennemført et demonstrationsprojektet, der har afdækket, hvor langt man kan gå i forhold til energirenovering i et fredet bygningskompleks under hensynstagen til disse bygningers særlige forhold.

Teori og praksis

Projektet bestod både af en analyse- og handlingsdel. Analysedelen har kortlagt og belyst de energibesparende foranstaltninger, der kan gennemføres, når kulturarven ikke må lide overlast, hvorefter anbefalingerne blev afprøvet i praksis på det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård i København.

Rapporten "Energirenovering i fredede bygninger", der udkom i 2009, konkluderede, at det er muligt, at opnå CO2-besparelser på næsten 20 pct. ved at gennemføre energibesparende foranstaltninger, der ikke ødelægger bygningernes fredningsværdier.

Fæstningens Materialgård

De udvalgte forslag fra blev gennemført i Fæstningens Materialgård i perioden 2009-2011.

Bygningskomplekset består i dag af i alt 9 bygningsenheder, hvoraf de 6 bygninger er opført i perioden 1748 til 1925. Komplekset blev fredet i 1952 og er opført med grundmurede bygninger med røde tegltage, gulkalkede facader, grønmalede døre og porte og hvidmalede vinduer.

Undervejs i projektet blev der holdt åbent hus med mulighed for at få gratis rådgivning, se udstilling og høre foredrag i Fæstningens Materialgård.

I forbindelse med projektet har Realdania Byg udgivet en bog, der beskriver Materialgårdens historie, processen med restaureringen samt resultaterne og erfaringerne. Bogen kan købes eller downloades fra Realdania Bygs hjemmeside

Fakta om energirenoveringen

Det gjorde vi:

 • Udskifte glas i forsatsruder til energiglas
 • Tætne bygningerne, fx lukke sprækker mellem bindingsværk og tavl
 • Etablere vandbåren køling (radiatorer) i bygninger med fine interiører
 • Indrette bygningen, så indeklimamæssigt ensartede funktioner (fx møderum og kantine) placeres sammen, så ventilationsanlæg kan optimeres
 • Centralisere serverfunktioner og lysstyring

Det gjorde vi ikke:

 • Udskifte vinduer til moderne lavenergivinduer
 • Udskifte udvendigt glas til solafskærmende glas
 • Opsætte markiser foran vinduer
 • Isolere ydervægge udvendigt
 • Efterisolere lofter og skråvægge (vi øger ikke eksisterende isolering)
 • Etablere mekanisk ventilation og luftbåren køling i bygninger med fine interiører
 • Opsætte solfangere eller solceller på tagene

Eksterne rådgivere for projektet: Varmings Tegnestue og ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen.  

Opdateret 27. juli 2022

Midtvejsrapport

Afdækning af muligheder for implementering af energibesparende tiltag i fredede bygninger med afsæt i det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård.

Se rapporten

Realdania Byg

Læs om projektet med energiforbedringer i Fæstningens Materialgård på Realdania Bygs hjemmeside

Læs om projektet