Bygningsbevaring - teori og praksis

Ny kursusrække 2020-2021

Bygningsbevaring - teori og praksis 2020-2021 – ny kursusrække i RAADVAD

Center for Bygningsbevaring i Raadvad byder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole velkommen til kursusrækken ”Bygningsbevaring - teori og praksis 2020-2021”.

Kom på kursus i RAADVAD og få præsenteret Slots- og Kulturstyrelsens 45 helt nye faglige retningslinjer til istandsættelse af fredede bygninger og Kunstakademiets Arkitektskoles forskning om traditionelle materialer og metoder set i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Hvilke krav og ønsker har styrelsen til istandsættelses- og restaureringsarbejder på fredede ejendomme? Og kan traditionelle byggematerialer ses i et bæredygtigt helhedsperspektiv? Det er nogle af emnerne på årets kursusrække.

Slots- og Kulturstyrelsens 45 nye faglige retningslinjer for arbejder på de fredede ejendomme er under udarbejdelse og offentliggøres i løbet af kursusrækken. Retningslinjerne skal være en fremtidig hjælp for både ejere, rådgivere og i selve sagsbehandlingen, og styrelsens medarbejdere deltager med indlæg på alle kursusdage på nær én dag, som afholdes af og på Kunstakademiets Arkitektskole.

Vi har sammensat et program, der byder på indlæg fra over 50 dygtige fagfolk. De kommer fra Slots- og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, men det bliver også muligt at møde de nye kongelige bygningsinspektører og deres tilknyttede ingeniører, Nationalmuseet, Byggeskadefonden, Teknologisk Institut, DOCOMOMO, Københavns – og Gentofte Kommune og dygtige rådgivere. Desuden bliver der arrangeret besøg i et par af restaureringsværkstederne i Raadvad.  

Kursusdagen, der foregår på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen, omhandler by- og bygningsbevaring samt nybyggeri med afsæt i traditionelle metoder set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Kursusdagen vil behandle emner som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, energiforbedring og indeklimaforhold, bæredygtig transformation samt nybyggeri med klassiske materialer og metoder.


 

HVEM

Kursusrækken er målrettet arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, museumsfolk, håndværkere og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller med byfornyelse. 

HVORFOR

Det er kursusrækkens mål at give kursisterne indblik i Slots og Kulturstyrelsens ønsker og krav til det projektmateriale, der fremsendes samt kvalificere deltagerne til at arbejde målrettet med fredede og bevaringsværdige bygninger. En god og velbegrundig ansøgning giver en smidig sagsbehandling. Kursusrækken giver mulighed for at træffe styrelsens sagsbehandlere og i øvrigt at indgå i et netværk med myndigheder, forvaltninger og andre tegnestuer, der beskæftiger sig med bygningsrestaurering. 

HVOR

Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, Kongens LyngbyKunstakademiets Arkitektskole, Holmen, København. 

HVORNÅR

Kursusrækken starter 23. september 2020 og slutter 23. juni 2021. 

TILMELDINGSFRIST

Tilmeldingsfrist er tre uger før afholdelsen af hver kursusdag. Der er begrænset deltagerantal, så hurtig tilmelding anbefales, hvis man vil være sikker på at få en plads. 

PRIS

Kursusdagene koster 4.000 kr.  (ex. moms) pr. stk. Der kan opnås 10 % rabat ved samtidig tilmelding til mindst 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Priserne er inkl. morgenkaffe/te m. brød, frokost og kaffe/te med kage om eftermiddagen, vand og frugt hele dagen. 

Covid19

Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.
Kursusdagene forventes afholdes som planlagt, men skulle der igen blive indført forsamlingsforbud, afholdes kursusdagene som webinar.

YDERLIGERE INFORMATION

45 96 99 90 / e-mail: info@remove-this.bygningsbevaring.dk 

Her kan du læse mere om de enkelte kursusdage og deres indhold

Opdateret 15. marts 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.