Nye fredninger, ændringer og ophævelser

Denne liste indeholder alle nyere beslutninger om bygningsfredning, ophævelse af fredning samt udpegning som bevaringsværdig bygning. Listen er ordnet alfabetisk efter kommune.

Assens Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Solevad Mølle,  Solevadvej 44, matr.nr. 2a, Solevad By, Verninge, Assens Kommune med kværn i nabobygning samt aksel fra møllen hertil, møllesø, stemmeværk og tilløb til møllen, bagvand samt den del af Holmehave Bæk, som løber fra stemmeværk til sammenløbet med møllens bagvand, samt stensatte kanter ved møllesø, tilløb, bagløb og friløb.

Se beslutningsbrev 23. september 2011

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Krengerup, Krengerupvej 96, Glamsbjerg, matr.nr. 1a, Krengerup Hovedgård, Ørsted, Assens Kommune, med møllesøen med stensætninger, herunder den markstenbelagte rampe til hestevask, det stensatte tilløb under landevejen, den stensatte underjordiske kanal under gårdspladsen, den stensatte sluse med stemmeværk, malerenden og fraløbskanalen med stensætninger ved Krengerup Mølle.

Se beslutningsbrev 27. oktober 2011

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de tre sammen­byggede avlsbygninger på ejendommen Bra­hesborgvej 29, Toftlund, matr.nr. 6a, Lundager By, Gamtofte, Assens Kom­mune. Det fritliggende stuehus, den fritliggende bindingsværksbygning, den brostens­belagte gårdsplads og kastaniealléen ved ind­kørslen forbliver fredede.

Se beslutningsbrev 14. juni 2016 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det trefløjede bygningsanlæg bestående af forhus mod Ladegårdsgade, dettes to sidehuse med facade mod Badstuestræde samt baghuset med gavl mod Badstuestræde på Ladegårdsgade 20 og 20A samt Badstuestræde 3, 5610 Assens, matr.nr. 265, Assens Bygrunde, Assens Kommune.

Se beslutningsbrev 10. januar 2019 (pdf)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af sidehuset til Østergade-fløjen på Apoteket, Østergade 27, 5610 Assens, matr.nr. 234, Assens Bygrunde, Assens Kommune. Fredningen af Apotekets hjørnebygning mod Østergade og Korsgade samt stalden mod Korsgade opretholdes.

Se beslutningsbrev 6. august 2019 (PDF)

Bornholms Regionskommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede beboelseskomplekset Hafniahus bestående af længen mod vest langs Store Torvegade, vinkelbygningen i Sandgade og haverummet herimellem samt garageanlægget mod nord, Store Torvegade 36A-B og Sandgade 1-11, 3700 Rønne, matr.nr. 694a, Rønne Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 26. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. april 2015. Kulturministeren har den 9. september 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 9. september 2015 (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt med senere tilbygninger og den åbne foranliggende plads, Lille Madsegade 32, 3700 Rønne, matr.nr. 1360 og 1359l, Rønne Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 26. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. april 2015. Kulturministeren har den 9. september 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 9. september 2015 (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af Svaneke Vandtårn til også at gælde Svaneke Vandværk og Pumpestation på Hans Thygesensvej 46 A, 3740 Svaneke, matr.nr. 145d, Ibsker, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 24. juni 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Slusegårds Vandmølle og Ørredhus,  Strand­vejen 10, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 19a og 153, Pedersker, Bornholms Regionskom­mune, til også at omfatte mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vandmølle og ør­redhus indtil sammenløb med friløbet, omløb med stendæmning og friløb med stemmeværk indtil sammenløb med Øle Å, nyere omløb med ørredtrappe, Kildehuset (ca. 1850, genopført i 1960'erne), Klækkeriet (1960'erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolægning og stensætninger ved møllen og ørred­huset samt stenheller ved overgangene.

Se beslutningsbrev 17. maj 2016

Brøndby Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Dragør Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Byskriverstræde 7, 2791 Dragør, matr.nr. 275a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Lybækstræde 1, 2791 Dragør, matr.nr. 50, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset, Tolderboligen, på Strandlinien 3, 2791 Dragør, matr.nr. 362g, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 20. september 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 2, 2791 Dragør, matr.nr. 97a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Badstuevælen 3, 2791 Dragør, matr.nr. 66, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Bjergerlav 5, 2791 Dragør, matr.nr. 92, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28A, 2791 Dragør matr.nr. 154a og 154c, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Christian Mølstedsgade 3, 2791 Dragør, matr.nr. 121, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Fogdens Plads 14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 4. oktober 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den nordre bygning på Jens Eyberts Plads 3, 2791 Dragør, matr.nr. 119b, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Rønne Allé 40, 2791 Dragør, matr.nr. 274a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 7. oktober 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 9, 2791 Dragør, matr.nr. 109, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 10, 2791 Dragør, matr.nr. 103, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnebygningen på Von Ostensgade 27, 2791 Dragør, matr.nr. 250a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 24. september 2019 (PDF)

Esbjerg Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af forhuset på Klostergade 2, 6760 Ribe, matr.nr. 84, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 17. december 2015 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det enetages gavlhus på Skibbroen 7, 6760 Ribe, matr.nr. 454, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 26. april 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 23. maj 2018. Kulturministeriet har den 21. marts 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 21. marts 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har efter fornyet behandling af sagen besluttet at fastholde bygningsfredningen af det søndre forhus mod Skibbroen med sidebygningen langs Smalleslippe samt det nordre forhus mod Skibbroen kaldet "Sælhunden" med den korte sidebygning mod Skomagerslippe, Skibbroen 11 og Smalleslippe 7, 6760 Ribe, matr.nr. 455, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. december 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset og staldbygningen på Bryndumvej 186, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 1q, Bryndum By, Bryndum, Esbjerg Kommune, og i stedet udpege bygningerne som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 16. maj 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Klostergade 8, 6760 Ribe, matr.nr. 81b og 81a, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 30. maj 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Peder Dovns Slippe 5 og Sortebrødregade 8, 6760 Ribe, matr.nr. 32, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Sønderportsgade 35, 6760 Ribe, matr.nr. 222, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 12. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Grønnegade 7, 6760 Ribe, matr.nr. 407, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. juni 2018 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 10. juli 2018

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnehuset på Sortebrødregade 10, 6760 Ribe, matr. nr. 31, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 18. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de to forhuse på Torvet 18, 6700 Esbjerg, matr.nr. 897a, Esbjerg Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 21. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Torvet 19, 6700 Esbjerg, matr.nr. 910, Esbjerg Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Se beslutningsbrev 21. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Ribe Gamle Rådhus på Von Støckens Plads 1, 6760 Ribe, matr.nr. 322, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, til også at omfatte sidefløj, trappetårn og lille forbindelsesbygning.

Se beslutningsbrev 12. april 2019 (PDF)

Fanø Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af butikstilbygningen på fem fag på Sønder Land 5, Sønderho, 6720 Fanø, matr.nr. 119c, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 27. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det grundmurede stråtækte hus med fremspringende kvist foran østenden på O.C. Hammersvej 6, Nordby, 6720 Fanø, matr.nr. 350a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 2. juli 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Vigensvej 15, Nordby, 6720 Fanø, matr.nr. 362a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 3. juli 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Søndertoft 9, Sønderho, 6720 Fanø, matr.nr. 130a, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 10. juli 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Krogvej 9, Nordby, 6720 Fanø, matr.nr. 150a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juli 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Toftestien 25, Sønderho, 6720 Sønderho, matr.nr.186a, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 7. august 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 3. september 2018. Kulturministeriet har den 27. marts 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 27. marts 2019 (PDF)

Favrskov Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende ­fredning af Ulstrup Hovedgård, Ulstrup Skovvej 20, matr.nr. 1aq, Ulstrup Hovedgård, Favrskov Kommune, med de tre fiskedamme med tilhørende vandtrapper beliggende nord for Ulstrup Hovedgårds to fredede damme.

Se beslutningsbrev 11. november 2011 

Faxe Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Blåbæk Vandmølle, Blåbækvej 3-5, matr.nr. 2a, Hovby, Faxe Kommune, til også at gælde møllesøen, vejdæmningen mellem møllesø og møllehuset, broen over tilløbet til møllen med stensætninger på begge sider, frislusen med stigbord, stensætning og kammertrappe, malekarm med sluse, slisker og stensætninger, fraløbsrenden med stensætninger samt brolægningen på gårdspladsen.

Se beslutningsbrev 22. august 2011 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde bygningsfredningen af Rasmus Svendsens Skole, bindingsværkshuset med senere tilføjelser i nord og syd samt husets omgivende brolægning, Nørregade 9, 4640 Faxe, matr.nr.3d, Faxe By, Faxe, Faxe Kommune.

Se beslutningsbrev 22. august 2018 (PDF)

Fredensborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Christoffer Boecksvej 6, 3480 Fredensborg, matr.nr. 23b, Fredensborg By, Asminderød, Fredensborg Kommune.

Se beslutningsbrev 18. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Passagen 4, 3480 Fredensborg, matr.nr. 23a, Fredensborg By, Asminderød, Fredensborg Kommune.

Se beslutningsbrev 18. juni 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 18. juli 2018

Fredericia Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnehuset på Vendersgade 30, 7000 Fredericia, matr.nr. 30b, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Se beslutningsbrev 9. august 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har valgt ikke at træffe en afgørelse på nuværende tidspunkt om at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Prinsessegade 12-14, 7000 Fredericia, matr.nr. 287 og 288, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Se brev om ikke at træffe beslutning 30. august 2018 (PDF)

Frederiksberg Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Allegade 10, 2000 Frederiksberg, matr.nr. 32b, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 10. februar 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Frederiksberg Allé, inkl. Sankt Thomas Plads og Frederiksberg Runddel, matr.nr. 7000ar, 7000bz og 155, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 12. marts 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejendommen Rolighed, Rolighedsvej 21, 1958 Frederiksberg C, matr.nr. 13ak, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, til også at omfatte haven, indkørselsalléen og gårdspladsen, inkl. træer og ældre belægninger, samt belægningerne omkring udlængerne.

Se beslutningsbrev 25. juli 2019 (PDF)

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Grubbe Vandmølle, Grubbemøllegyden 2, matr.nr. 32a, Svanninge By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune med stemmeværket med tilhørende stigbord, den støbte male­­­karm til turbinen, vejdæmningen med brofæster, bro med rækværk samt den nærtstående granitvejsten, malerenden/bagvandet med tilhørende ca. 200 meter stensat­te bredder og to støbte broer med støbejernsrækværk, mølledammen, markstensbelægningen på gårdsplads og foran stue­­hus og avlsbygninger samt stenmurene på begge sider af vejen mellem møllegård og mølledam.

Se beslutningsbrev 11. oktober 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 18. oktober 2011. Kulturministeriet har den 8. maj 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 8. maj 2012 (PDF-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset Vestergade 7, 5600 Faaborg, matr.nr. 313a, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 27. august 2015

Gentofte Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning af Kildeskovshallen, Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Gentofte Kommune, til også at gælde de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte.

Se beslutningsbrev 18. september 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 9. oktober 2019

Gribskov Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af Rågegården, Rågeleje Strandvej 1 A, 3210 Vejby, matr.nr. 12sm, Hesselbjerg By, Bli­strup, Gribskov Kommune, til også at gælde staldlængen med den dertilhørende gårdsplads og hegnsmur samt det lille brøndhus.

Se beslutningsbrev 11. september 2012

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Villa Vendle, Ved Gærdet 1, 3220 Tisvil­de­leje, matr.nr. 4s, Tisvilde By, Tibirke, Grib­skov Kommune, bestående af ho­vedhus, udhus og muromkranset gårdhave med overdækket brønd.

Se beslutningsbrev 20. marts 2015

Guldborgsund Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejendommen Corselitze, Tromnæs Alléen 2 og 2C-F, matr.nr. 1i, Korselitse Hgd., Sdr. Alslev, Guldborgsund Kommune, til også at gælde iskælderen og den lille retiradebygning i haven.

Se beslutningsbrev 26. september 2017 (PDF)

Haderslev Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen af Tørning Mølle, Tørningvej 6 og 7, matr.nr. 172, 683, 682 og 446, Gl. Ladegård Hammelev, Haderslev Kommune, med møllebroen med stemmeværk og sluse, bagløbet til terrænspring, pionerbroen med stemmeværk, piller og rækværk, friløbet, mølledammen samt brolægningen på vejen ved og foran møllen og på gårdspladsen ved Tørning Mølle.

Se beslutningsbrev 12. september 2011

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Bevtoft Præstegård på Krügersvej 36, 6541 Bevtoft, matr.nr. 32, Bevtoft Ejerlav, Bevtoft, Haderslev Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 14. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nørregade 22A, Høppners Hotel, 6100 Haderslev, matr.nr. 137, Haderslev, Haderslev Kommune.

Se beslutningsbrev 7. maj 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af gavlhuset med tilbygning på Torvet 8, 6100 Haderslev, matr.nr. 742, Haderslev, Haderslev Kommune, således at kun resterne af den middelalderlige kælder fremover er fredet.

Se beslutningsbrev 5. august 2019 (PDF)

Hedensted Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den toetages bygning ved havnepladsen opført dels af kampesten, dels af mursten, Snaptun Købmandsgård, Havnevej 13, 7130 Juelsminde, matr.nr. 11k, Østrup By, Glud,  Hedensted Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 26. april 2018 (PDF)

Helsingør Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede forhus, sidehus, baghus og gårdsplads på ejendommen Stengade 58, matr.nr. 211, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 5. april 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 13. april 2011. Kulturministeren har den 17. januar 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Administratorboligen med have, Bøssemagergade 60, 3150 Hellebæk, matr.nr. 1fd, Hellebækgård, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 9. marts 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på ejendommen Havnevej 19, 3100 Hornbæk, matr.nr. 13, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 11. juni 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 8. juli 2018. Kulturministeren har den 13. marts 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 13. marts 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det femfags forhus på Lappen 28, 3000 Helsingør, matr.nr. 7, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 14. juli 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det nifags forhus på Lappen 38, 3000 Helsingør, matr.nr. 1, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 14. juli 2019

Herning Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Herning Højskole bestående af det samlede oprindelige bygningsanlæg, de senere bygninger: teaterbygningen, musikbygningen og den tilbyggede lærerbolig, samt det omgivende areal på matrikel 4c, Højskolevej 11, 7400 Herning, matr.nr. 4c, Birk By, Gjellerup, Herning Kommune.

Se beslutningsbrev 14. juni 2018 (PDF)

Hillerød Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus, sidehus, baghus og den brolagte gårdsplads på Torvet 1, 3400 Hillerød, matr.nr. 193, Hillerød Bygrunde, Hillerød Kommune, og i stedet udpege bygningerne som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 31. januar 2018 (PDF)

Holbæk Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Brorfelde Observatoriet, bestående af de fire stjernekikkertbygninger, værkstedsbygningen, hovedbygningen, de fem tjenesteboliger samt det tilhørende vejanlæg og de arkitektonisk bearbejdede cirkulære jordvolde med de dobbelte hækrækker omkring boligerne, Observator Gyldenkernes Vej 3-15, matr.nr. 1I, Brorfelde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 3. marts 2010. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 31. marts 2010. Anken er frafaldet den 7. november 2011.

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget, Rådhuspladsen 1, matr.nr. 138b, Holbæk Bygrunde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 1. juli 2011

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på ejendommen Bakkekammen 40, matr.nr. 19d, Holbæk Markjorder, Holbæk Kommune, til også at gælde haveanlægget med to havelåger mod syd og mod vest inden for matrikelgrænsen.

Se beslutningsbrev 28. september 2016 (PDF)

 

 

Horsens Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Graven 2, 8700 Horsens, matr.nr. 437, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Se beslutningsbrev 27. august 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Søndergade 43, 8700 Horsens, matr.nr. 503, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Se beslutningsbrev 30. august 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af gavlhuset på Badstuestræde 12, 8700 Horsens, matr.nr. 666, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Se beslutningsbrev 14. september 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 12. oktober 2018

Kalundborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede villaen Gl. Røsnæsvej 9 med nære omgivelser, matr.nr. 76op, Kalundborg Markjorder, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 26. oktober 2009

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Vor Frue Kirkes Plads, Adelgade, Kalundborg Kommune, matr.nr. 313 og 7000m, Kalundborg Bygrunde, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2011

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Kalundborghallerne med omgivelser, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg, matr.nr. 13f samt dele af 30a og 13g, Kalundborg Bygrunde, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. november 2013. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 5. december 2013. Kulturministeriet har 12. juni 2014 stadfæstets Kulturstyrelsens afgørelse. Se Kulturministeriets afgørelse af 12. juni 2014 (PDF-format)

Kerteminde Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på Viby Bygade 16, matr.nr. 13a, Viby By, Viby, Kerteminde Kommune, til også at omfatte den stensatte brønd nord for gården.

Se beslutningsbrev 27. maj 2008

Københavns Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Den grønne Hal, Fabriksområdet 56, matr.nr. 419, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune (Christiania).

Se beslutningsbrev 28. august 2007

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Manøvrehuset på Sjællandsbroen, (1958-59 af Niels Rohweder) umatrikuleret areal, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 10. december 2007

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Artillerimagasinet langs Prinsessegade, kaldet Loppebygningen, Sydområdet 4a, matr.nr 571, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. november 2008 (PDF)

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning af Carlsberg Bryggeri, Vesterfælledvej 100 m.fl. adresser, Københavns Kommune, med kældrene under Den Røde Lagerbygning med forbindelsen til kældrene under Gl. Carlsberg, Stjerneporten samt Kridttårnet med vagtbygningen med den tilhørende mur og det brolagte areal mellem mur og bolig, Malteri og maltmagasiner, Dipylon, Elefantporten, vejbelægningen på Ny Carlsberg Vej på strækningen under Dipylon, under Elefantporten og mellem Elefantporten og Dipylon, Bryghuset, siloerne nord for Bryghuset, Den Snoede Skorsten, Mineralvandsfabrikkens lagerbygning samt pergola syd herfor, Kraftværket, Kedelhuset, De Hængende Haver, haven foran Æresboligen, Lagerkælder 3, Carlsberg Laboratorium med forstanderboliger mod nord og syd med tilhørende forbindelsesgange samt indgangsparti bestående af fire portsøjler og låger.

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af Carlsberg til også at gælde brostensbelægningen på Ny Carlsberg Vej fra Vesterfælledvej til Dipylon samt vejens allé-beplantning, matr.nr. 1218a, 1218b og 1218d, Udenbys Vester Kvarter, og matr.nr. 20a, Valby, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 17. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 6. april 2015. Klagen er trukket tilbage 29. maj 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ændre bygningsfredningens omfang på Carlsberg Bryggeri, Vesterfælledvej 100 m.fl. adresser, således at forbindelsen mellem de fredede kældre under Den Røde Lagerbygning og de fredede kældre under Gl. Carlsberg, matr.nr. 2155a, Valby, Københavns Kommune, udtages af fredningen.

Se beslutningsbrev 9. marts 2017 (PDF)

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Københavns gamle Vandværk, bestående af maskinhus, kedelhus, kulhus, kontorbygning mod Studiestræde, porthus, skorsten samt de tre boligbygninger, den brolagte belægning, gitterhegnet, der afgrænser Pumpehusets forplads, og plankeværket mod Hammerichsgade, Axeltorv 12 (Studiestræde 54), matr.nr. 12, 16 og 56, Vestervold Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 31. maj 2010

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede de oprindelige bygninger med omgivelser på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 21-23, matr.nr. 244, Utterslev, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. december 2010

Fredningen af Bispebjerg Hospital er efterfølgende udvidet til også at omfatte de to nord-sydgående alléer: Østre Længdevej fra nordre portbygning til 1. Tværvej og Vestre Længdevej mellem 1. Tværvej og 5. Tværvej.

Se beslutningsbrev 22. august 2013

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på ejendommene Toldbodgade 71-87, matr.nr. 324 m.fl., Skt. Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde det naturstensbelagte fortov samt granitkantstenene langs rækkehusene.

Se beslutningsbrev 24. september 2012

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af hjørnebygningen  Nikolaj Plads 5, 1067 København K, matr.nr. 96, Øster Kvarter,  Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 2. juli 2014
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. juli 2014. Kulturministeriet har 22. april 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning.
Se Kulturministeriet afgørelse af 22. april 2015 (pdf)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Silopakhuset, Dampfærgevej 22, matr.nr. 944, Østervold Kvarter, Københavns Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Holmen til også at omfatte Kuglegården mellem Artillerigårdens hoved- og sidefløje, Danneskiold-Samsøes Allé 1, matr.nr. 592, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Møntergade 8, matr.nr. 131, Købmager Kvarter, Københavns Kommune, med sidehus og baghus.

Se beslutningsbrev 20. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygnings­fredningen af den tidligere Fødselsstiftelse på Amaliegade 23-25 til også at gælde matriklens haveanlæg samt de to brolagte gårde, der hører til Amaliegade 25 og de brolagte områder imellem for- og tværhusene på Amaliegade 23, 1256 København K, matr.nr. 143, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 23. januar 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygnings­fredningen af Nyhavn 57, matr.nr. 29, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde mellemhuset og baghuset samt de tilhørende befæstede arealer i gårdforløbene.

Se beslutningsbrev 23. januar 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset i Vestergade 33, matr.nr. 295, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nyhavn 22, matr.nr. 282, Øster Kvarter, Københavns Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. januar 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Astrid Noacks Atelier og vaskehuset på ejendommen Rådmandsgade 34, 2200 København N, matr.nr. 1101, Udenbys Klædebo Kvarter, Københavns Kommune, som bevaringsværdige bygninger.

Se beslutningsbrev 31. august 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Brolæggerstræde 14A, 1211 København K, matr.nr. 83, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 30. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de to forhuse på ejendommen Kronprinsessegade 50 (tidl. 48 og 50), 1306 København K, matr.nr. 658, Sankt Annæ Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 30. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Sankt Annæ Gade 10, 1416 København K, matr.nr. 138, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 30. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Hauser Plads 10, 1127 København K, matr.nr. 196a, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 14. januar 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Dybensgade 16, 1071 København K, matr.nr. 171, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 18. januar 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 15. februar 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med sidehus på Fiolstræde 17A, 1171 København K, matr.nr. 234, Klædebo Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 18. januar 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nikolajgade 17, 1068 København K, matr.nr. 169, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 18. januar 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 15. februar 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnebygningen på Nikolajgade 19, 1068 København K, matr.nr. 170, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 18. januar 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 15. februar 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Overgaden oven Vandet 16, 1415 København K, matr.nr. 545, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 31. januar 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 6. marts 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnebygningen på Ved Stranden 18 og Fortunstræde 7, 1065 København K, matr.nr. 152, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev: 12. februar 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset mod Stormgade og Vester Voldgade på Stormgade 16, 1470 København K, matr.nr. 190, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 15. februar 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus på Vester Voldgade 21, 1552 København V, matr.nr. 211, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. marts 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnehuset på Kompagnistræde 43 og Gåsegade 1, 1208 København K, matr.nr. 150a, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 22. marts 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med sidehus på Gammeltorv 16, 1457 København K, matr.nr. 4, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Hauser Plads 30 og forhuset på Hauser Plads 32 samt vestre sidehus og det dermed sammenbyggede baghus på Hauser Plads 30-32, 1127 København K, matr.nr. 204d, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 7. maj 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Lavendelstræde 6, 1462 København K, matr.nr. 94, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 24. april 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på hjørnet af Larsbjørnsstræde og Vestergade, "Tre Hjorter", Vestergade 12, 1456 København K, matr.nr. 12, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 18A, 1456 København K, matr.nr. 15, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det nordlige forhus på Prinsessegade 7A, 1422 København K, matr.nr. 565, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Kompagnistræde 22, 1208 København K, matr.nr. 71, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 24. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med de to sidehuse på Knabrostræde 21, 1210 København K, matr.nr. 113, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 13. maj 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset mod Nygade på Nygade 7, 1164 København K, matr.nr. 90, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 13. maj 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af villaen på Ewaldsgade 7 og at opretholde fredningen af villaen på Ewaldsgade 9, 2200 København N, matr.nr. 36bæ, Udenbys Klædebo Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de to sammenbyggede fløje med gavle mod Knabrostræde og Magstræde, trappehuset og hegnsmuren omkring gården på Knabrostræde 28, 1210 København K, matr.nr. 28, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 17. juli 2019

Køge Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nørregade 24A, 4600 Køge, matr.nr. 193a, Køge Bygrunde, Køge Kommune.

Se beslutningsbrev 9. august 2018 (PDF)

Langeland Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det trefløjede anlæg bestående af stuehus og to staldlænger på Hannebjergvej 4, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 1b, Hennetved By, Lindelse, Langeland Kommune, og i stedet udpege bygningerne som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 3. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den vinkelformede avlsbygning mod øst og nord samt hønsehuset mod syd på Lindelse Mølle/Phønix Møllen, Møllebanken 1, 5900 Rudkøbing,, matr.nr. 23a, Lindelse By, Lindelse, Langeland Kommune.

Se beslutningsbrev 29. oktober 2018 (PDF)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det tidl. domicil for E. Pihl og Søn bestående af de tre sammenbyggede kontorbygninger med grønne omgivelser, Nybrovej 116, matr. nr. 22rv, Kgs. Lyngby By, Christians, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 13. maj 2015

Mariagerfjord Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Handest Station bestående af stationsbygning med brændeskur og plankeværk samt de nære omgivelser, herunder den støbte betonperronforkant og læsserampen ved pakhusdelen, Randersvej 125B, 8990 Fårup, matr.nr. 29a og 29b, Handest By, Glenstrup, Mariagerfjord Kommune.

Se beslutningsbrev 14. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen af Visborggård, Vis­borggaard Allé 39, 9560 Hadsund, matr.nr. 1n, 1a, 1ao, 1dm, 1dn og 1do, Vis­borggård Hgd., Visborg, Mariagerfjord Kommune, til også at gælde muren med portpiller, sandstens­skulpturer og to magasin­bygninger på sydsiden af Visborggaard Allé.

Se beslutningsbrev 27. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Teglgade 11, 9550 Mariager, matr.nr. 104a, Mariager Bygrunde, Mariagerfjord Kommune.

Se beslutningsbrev 6. november 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Teglgade 13, 9550 Mariager, matr.nr. 104c, Mariager Bygrunde, Mariagerfjord Kommune.

Se beslutningsbrev 6. november 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Teglgade 21, 9550 Mariager, matr.nr. 101, Mariager Bygrunde, Mariagerfjord Kommune.

Se beslutningsbrev 10. december 2018 (PDF)

Middelfart Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart Kommune, som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 20. august 2012

Norddjurs Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus, sidehus og staldbygning samt gårdspladsens brolægning på Lillegade 2, 8500 Grenaa, matr.nr. 74, Grenaa Bygrunde, Norddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 18. juni 2018 (PDF)

Nordfyns Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af vestlængens sydlige del, agerumsladen,  på Sandagergård, Kirkemosevej 2, 5400 Bogense, matr.nr. 1a, Sandagergård Hgd., Nr. Sandager, Nordfyns Kommune.

Se beslutningsbrev 22. april 2015

Nyborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende ­fredning af Lille Mølle, Lillemøllevej 14, matr.nr. 9a, Refsvindinge By, Nyborg Kommune, til også at gælde stemmeværk med stigbord, malekarm, sliskerne, den kampestenssatte rende ved møllehjulene samt det videre forløb i bagløbet til sammenløbet mod nord med friløbet, stemmeværk og overfaldskant mod frislusen, vejdæmningen, frislusen fra møllesøen til sammenløbet mod nord med bagløbet, møllesøen, den markstensbelagte gårdsplads, de markstensbelagte arealer langs bygningerne samt de rød- og hvidmalede rækværk med tilhørende granitpiller og standere langs vejen.

Se beslutningsbrev 19. august 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 22. august 2011. Kulturministeriet har den 16. marts 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 16. marts 2012 (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Havnegade 6, matr.nr. 90a, Nyborg Bygrunde, Nyborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)
Se berigtigelse af matrikelnummer 13. november 2018 (PDF)

Odense Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hønsehuset på ejendommen Møllegyden 18, matr.nr. 12a, Brændekilde By, Brændekilde,Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 17. februar 2009

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af ho­vedbygningens vestfløj og sydfløj på Dalum Kloster, Dalumvej 105, matr.nr. 1b, Kristiansdal Hgd., Dalum, Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 6. marts 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide fredningen på ejendommen Højbjerggård, Højbjergvej 140, 5200 Odense, matr.nr. 2a, Højbjerg By, Ubberud, Odense Kommune, til også at omfatte gårdspladsens pigstensbelægning, den stensatte møddingsplads, samtlige pigstensbelægninger omkring bygningerne og stensætningen mod øst.

Se beslutningsbrev 11. juni 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset med udbygning og foranliggende længer på Præstegårdsvænget 51, Tarup, 5210 Odense NV, matr.nr. 5cg, Paarup By, Paarup, Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 5. december 2018 (PDF)

Rebild Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede "Regeringsanlæg i Vestdanmark" (Regan Vest) bestående af det un­derjordiske anlæg med indgangsparti, to udstødningstårne, to indsugnings­tårne og nødudgang over jorden, tjeneste­bolig med garage/udhus og havemur, til- og frakørselsvej til anlægget, den indhegnede forplads med perimeterhegn og låger, porttelefon og trappe fra tjenesteboligens have til indgangen, Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, matr.nr. 7k, 7s, 8i, 8k, 8q, 8s, 8t og 8z, Oplev By, Gravlev, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, matr.nr. 3b og 3c, Letagergård, Ringkøbing-Skjern Kommune, med mølledæmning, mølledam, mølle­sluse med stemme­værk og malekarm, bagløb med stensætninger indtil sammenløb med friløbet mod syd, frisluse med stemmeværk, turbine og fisketrappe, friløb indtil sammenløb med bagløbet samt markstensbelægninger foran og bag stuehus og møllebygning.

Se beslutningsbrev 26. september 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 18. oktober 2011. Kulturministeriet har den 8. maj 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 8. maj 2012 (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med sidelænge mod Østergade på ejendommen Nørregade 2, 6950 Ringkøbing, matr.nr. 58a, Ringkøbing Bygrunde, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se beslutningsbrev 13. september 2018 (PDF)

Roskilde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning Af Det Kongelige Palæ til også at gælde Palæhaven og den omgivende mur (ca. 1910 med ældre partier samt skulptur af Johan Galster 1939) mod Stændertorvet, Fondens Bro og Domkirkepladsen, Stændertorvet 3 A-E, matr.nr. 337, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 10. juni 2014

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af De Danske Spritfabrikker i Roskilde til også at gælde whiskyfabrikkens vinkelbygning mod vest, Møllehusene 5-19, matr.nr. 504n, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 26. juni 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Domkirkestræde 8, matr.nr. 339, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 20. november 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde bygningsfredningen af Vikingeskibshallen på Sankt Clara Vej 41, 4000 Roskilde, matr.nr. 15a, Klostermarken, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 19. december 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 15. januar 2018. Kulturministeriet har 30. august 2018 besluttet at ophæve fredningen. Se pressemeddelelse "Vikingeskibshallen affredes"

Rudersdal Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede rækkehusbebyggelsen Parcelgården med 66 rækkehuse, garagebygninger og veje, stier, ankomstpladser, fællesarealer samt afgrænsningen af de private haver, Parcelvej 28A-B, 30A-B, 32A-B, 34A-C, 36, 38A-B, 40A-B, 42A-B, Granholmen 9-44 og Vejlemosevej 38-64, 2840 Holte, matr.nr. 1aød m.fl., Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2015

Rødovre Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster,Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Samsø Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det vinkelbyggede stuehus på ejendommen Brattingsborgvej 2, 8305 Samsø, matr.nr. 24b, Kolby By, Kolby, Samsø Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 23. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med sidebygning på Ved Kæret 10, Nordby, 8305 Samsø, matr.nr.113a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Se beslutningsbrev 12. november 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Klokkestræde 4, Nordby, 8305 Samsø, matr.nr. 143a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Se beslutningsbrev 13. november 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den vinkelformede bygning på Per Poulsens Vej 6, Nordby, 8305 Samsø, matr.nr. 147a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Se beslutningsbrev 14. november 2018 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 12. december 2018

Silkeborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Skanderborg-Silkeborg-broen og Langaa-Silkeborg-broen (1907-8) over Remstrup Å, matr.nr. 1643a, Silkeborg Markjorder, Silkeborg Kommune.

Se beslutningsbrev 5. februar 2010

Solrød Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Uglegårdsskolen med tilbygninger og haveanlæg, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand, matr.nr. 9g, Solrød By, Solrød, Solrød Kommune.

Se beslutningsbrev 30. juli 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 25. august 2015. Kulturministeriet har den 26. februar 2016 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 26. februar 2016 (PDF-format)

Stevns Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Stevnsfort bestående af det underjordiske anlæg, hovedbatteriets to kanontårne, alle øvrige overjordiske installationer i form af bl.a. lyskanon, radiobunker, ventilationshætter, ildlederperiskop, standplads til lyslederpost, garagebygninger, voldanlæg og vejsystem, helikopterlandingsplads, museets velkomstbygning (tidl. missilklargøringshal), trådhegn omkring og på området samt det omgivende areal på matriklerne 26a, 26i, 26m, 27a, 27b og 27c, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig Stevns, Stevns Kommune (Koldkrigsmuseum Stevnsfort).

Se beslutningsbrev 19. november 2012

Svendborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning af Vejstrup Vandmølle, Vejstrup Vandmølle 1, matr.nr. 1b, Vejstrupgård, Vejstrup, Svendborg Kommune, til også at omfatte omgivelserne i form af stemmeværk med stigbord, malekarm, sliskerne, møllesøen med stensætninger, vejdæmningen med stensætninger, malerenden med stensætninger og det videre forløb i bagløbet til sammenløb med friløbet, friløbet fra møllesøen til sammenløbet med bagløbet vest for landevejen samt markstensbelægningen foran vandmøllen.

Se beslutningsbrev 19. august 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 22. august 2011. Kulturministeriet har den 16. marts 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 16. marts 2012 (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af pakhuset mod Kyseborgstræde, Gerritsgade 31E, matr.nr. 469b, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus og sidehus på Grønnegade 22, matr.nr. 47a, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. november 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 5. december 2017. Kulturministeren har den 13. marts 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 13. marts 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den tidligere kro på Badstuen 1, 5700 Svendborg, matr.nr. 67a, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. december 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 15. januar 2018. Kulturministeriet har den 28. august 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning, dog med ændret begrundelse. Se Kulturministeriets afgørelse af 28. august 2019 (PDF)

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnehuset og garagefløjen på Ramsherred 2, 5700 Svendborg, matr.nr. 313, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede pakhuset mod syd, pakhuset mod nord, pladskontoret, villaen og den tilhørende plads med bolværk på Baagøe & Ribers Plads, Kullinggade 29 A-C, matr.nr. 544a, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 1. maj 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 16. maj 2018. Kulturministeriet har den 1. februar 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 1. februar 2019 (PDF)

Syddjurs Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den sydlige bindingsværksbygning på ejendommen Hannesminde, Bygaden 23,8410 Rønde, matr.nr. 7a, Følle By, Bregnet, Syddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 11. januar 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med side- og baghus på Torvet 2, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 77b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 13. september 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af beboelseshuset på Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 35b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 14. september 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nedergade 31, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 137, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 14. september 2018 (PDF)

Sønderborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Christian D. II's Gade 10, matr.nr. 128, Sønderborg, Sønderborg Kommune.

Se beslutningsbrev 10. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Hotel Gråsten, Torvet 2, 6300 Gråsten, matr.nr. 131, Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 27. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at tillade nedrivning af den brandskadede fredede bygning på Elstrup Nederby 4, 6430 Nordborg, matr.nr. 123, Elstrup, Egen, Sønderborg Kommune.

Se beslutningsbrev 5. september 2019 (PDF)

Tønder Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Spikergade 7, 6270 Tønder, matr.nr. 342, Tønder, Tønder Kommune.

Se beslutningsbrev 12. marts 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 9. april 2018. Kulturministeriet har den 20. marts 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 20. marts 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Slotsgaden 30, Møgeltønder, 6270 Tønder, matr.nr. 42, Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Se beslutningsbrev 6. september 2018 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 19. september 2018. Kulturministeriet har den 6. juni 2019 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 6. juni 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning af ejendommen Sejerslevgaard, Nylandsvej 2, 6280 Højer, matr.nr. 1, Sdr. Sejerslev, Emmerlev, Tønder Kommune, til også at gælde den brolagte gårdsplads, kampestenssætningen ud til vejen mod syd samt pigstensbelægningen foran stald og stuehus mod syd.

Se beslutningsbrev 1. oktober 2019 (PDF)

Varde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Nørholm, Stokkebrovej 1 og 9, 6800 Varde, matr.nr. 1a, Nørholm Hgd., Thorstrup, Varde Kommune, til også at omfatte bro, stigbord og malekarm til Nørholm Vand­mølle samt lysthuset i herregårdsparken.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Vejen Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning af Knag Vandmølle, Knagmøllevej 8, matr.nr. 319, Skudstrup, Vejen Kommune, med de to til- og fraløbshuller til henholdsvis engvandingskanal og møllehjul, de røde rækværker samt brolægningen og granitstelerne ved bygningen.

Se beslutningsbrev 9. marts 2012

Vejle Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedbygningen samt den tidligere staldlænge og den hermed sammenbyggede sidelænge på Jelling Kro, Gormsgade 16, 7300 Jelling, matr.nr. 17a, Jelling By, Jelling, Vejle Kommune.

Se beslutningsbrev 28. maj 2018 (PDF)

Viborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende ­fredning af Karmark Mølle, Karmark Møllevej 2, matr.nr. 8a, Skjern Hovedgård, Viborg Kommune, til også at gælde frisluse med dæmning, malekarm, fraløbsrende, vandhjul og mølledam.

Se beslutningsbrev 8. juli 2011

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Stillings Gård, Nytorv 6, matr.nr. 150a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, og i stedet udpege forhuset som bevaringsværdigt.

Se beslutningsbrev 6. november 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af nordre og søn­dre sidefløj til Den Gamle Latinskole, Sct. Mogens Gade 1 og Nytorvgyde 6, 8800 Viborg, matr.nr. 150a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, og i stedet udpege sidefløjene som bevarings­værdige.

Se beslutningsbrev 17. december 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 1, 8800 Viborg, matr.nr. 320, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune.

Se beslutningsbrev 5. november 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nytorv 4, 8800 Viborg, "Den liden Gård på Torvet", matr.nr. 150a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 5. september 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at foretage en delvis ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, således at kun resterne af det middelalderlige murværk fremover er omfattet af automatisk fredning.

Se beslutningsbrev 11. oktober 2019 (PDF)

Vordingborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium med tilhørende garage og havemur, Vintersbølle Strand 7, matr.nr. 5c, Nyråd, Vordingborg Jorder, Vordingborg Kommune.

Se beslutningsbrev 30. september 2010

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Bogø Navigationsskole, Bogø Hovedgade 140, 4793 Bogø By, matr.nr. 17r, Bogø By, Bogø, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Klosterly, Adelgade 119 og 119 B, C og D, 4720 Præstø, matr.nr. 52 og 53, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege forhus og baghus som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 9, 4720 Præstø, matr.nr. 145a, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 19, 4720 Præstø, matr.nr. 141, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 21, 4720 Præstø, matr.nr. 140, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af nordlængen på Stege Gamle Præstegård, Dybsbrostræde 1, 4780 Stege, matr.nr. 50d, Stege Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Ærø Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 32, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 18b, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Se beslutningsbrev 3. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Gyden 14, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 210, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Se beslutningsbrev 5. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på syv fag mod Søndergade, Vestergade 47B, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 80a, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Se beslutningsbrev 5. november 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Søndergade 2, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 82a, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Se beslutningsbrev 26. november 2018 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 20. december 2018

Aabenraa Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af bindingsværkssidebygningerne på ejendommen Ramsherred 40 C, matr.nr. 410, Aabenraa, Aabenraa Kommune.
Se beslutningsbrev 13. juni 2013
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 21. juni 2013. Kulturministeren har den 5. marts 2014 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se kulturministerens afgørelse (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset og tværhuset på ejendommen Slotsgade 13, matr.nr. 209, Aabenraa, Aabenraa Kommune.
Se beslutningsbrev 13. juni 2013
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 21. juni 2013. Kulturministeren har den 5. marts 2014 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se kulturministerens afgørelse (pdf-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede villaen "Haus Lensnack" med tilhørende haveanlæg på Lindsnakkevej 95, 6200 Aabenraa, matr.nr. 2365, Kolstrup, Aabenraa Kommune.

Se beslutningsbrev 27. august 2018 (PDF)

Aalborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Gudumlund, Møllebrovej 2, matr.nr. 1a, Gudum By, Gudum, Aalborg Kommune, til også at gælde tørveladen, de to murstykker, der sammen med kostalden omrammer gårdspladsen, samt alleen, der fører forbi tørveladen.

Se beslutningsbrev 15. april 2010

Kulturstyrelsen har besluttet at frede etageboligbebyggelsen Enighedslund, Vesterbro 1-15, matr.nr. nr. 344c og 344f, Aalborg Bygrunde, Aalborg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at frede De Danske Spritfabrikkers anlæg i Aal­borg bestående af fabriksbygning med trappetårn, brænderitårn, aftapnings­bygning, kogerbygning, malteribygning med sammenbygget silobygning og forbindelsesbro til fabriksbygning, kulfilterbygning, rørtunnel mellem kulfilter­bygning og brænderitårn, kedelhuse med maskinværksted, dampskorsten, jernbaneporten med murstykker og -piller, de fem nittede jerntanke nord for kulfilterbygningen samt kontorbygning, C.A. Olesens Gade 1 og Strandvejen 16, matr.nr. 947c og 947o, Aalborg Bygrunde, Aalborg Kommune.

Se beslutningsbrev 2. december 2015

Aarhus Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 11, 8000 Aarhus C, matr.nr. 396a, Århus Bygrunde, Aarhus Kommune.

Se beslutningsbrev 9. august 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med begge sidehuse på Trods Katholm, Fredens Torv 1 og 1B, 8000 Aarhus C, matr.nr. 97b, Århus Bygrunde, Århus Kommune.

Se beslutningsbrev 5. oktober 2018 (PDF)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)