Nye fredninger, ændringer og ophævelser

Denne liste indeholder alle nyere beslutninger om bygningsfredning, ophævelse af fredning samt udpegning som bevaringsværdig bygning. Listen er ordnet alfabetisk efter kommune.

Assens Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af sidehuset til Østergade-fløjen på Apoteket, Østergade 27, 5610 Assens, matr.nr. 234, Assens Bygrunde, Assens Kommune. Fredningen af Apotekets hjørnebygning mod Østergade og Korsgade samt stalden mod Korsgade opretholdes.

Se beslutningsbrev 6. august 2019 (PDF)

Bornholms Regionskommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede beboelseskomplekset Hafniahus bestående af længen mod vest langs Store Torvegade, vinkelbygningen i Sandgade og haverummet herimellem samt garageanlægget mod nord, Store Torvegade 36A-B og Sandgade 1-11, 3700 Rønne, matr.nr. 694a, Rønne Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 26. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. april 2015. Kulturministeren har den 9. september 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 9. september 2015 (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt med senere tilbygninger og den åbne foranliggende plads, Lille Madsegade 32, 3700 Rønne, matr.nr. 1360 og 1359l, Rønne Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 26. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. april 2015. Kulturministeren har den 9. september 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 9. september 2015 (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen af Svaneke Vandtårn til også at gælde Svaneke Vandværk og Pumpestation på Hans Thygesensvej 46 A, 3740 Svaneke, matr.nr. 145d, Ibsker, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 24. juni 2015

Brøndby Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Dragør Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Byskriverstræde 7, 2791 Dragør, matr.nr. 275a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Lybækstræde 1, 2791 Dragør, matr.nr. 50, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset, Tolderboligen, på Strandlinien 3, 2791 Dragør, matr.nr. 362g, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 20. september 2019. Kulturministeriet har den 27. april 2020 stadfæstet styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 27. april 2020 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 2, 2791 Dragør, matr.nr. 97a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Badstuevælen 3, 2791 Dragør, matr.nr. 66, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Bjergerlav 5, 2791 Dragør, matr.nr. 92, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28A, 2791 Dragør matr.nr. 154a og 154c, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Christian Mølstedsgade 3, 2791 Dragør, matr.nr. 121, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Fogdens Plads 14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 8. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den nordre bygning på Jens Eyberts Plads 3, 2791 Dragør, matr.nr. 119b, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Rønne Allé 40, 2791 Dragør, matr.nr. 274a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 12. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 9, 2791 Dragør, matr.nr. 109, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 10, 2791 Dragør, matr.nr. 103, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnebygningen på Von Ostensgade 27, 2791 Dragør, matr.nr. 250a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Esbjerg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af de middelalderlige dele af den tidl. processionsgang på Torvet 15A, 6760 Ribe, matr.nr. 311, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, til også at omfatte restaureringen og udbygningen fra 1904.

Se beslutningsbrev 20. januar 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 18. februar 2020

Frederiksberg Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Allegade 10, 2000 Frederiksberg, matr.nr. 32b, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 10. februar 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Frederiksberg Allé, inkl. Sankt Thomas Plads og Frederiksberg Runddel, matr.nr. 7000ar, 7000bz og 155, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 12. marts 2018 (PDF)

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset Vestergade 7, 5600 Faaborg, matr.nr. 313a, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 27. august 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Magasingården, Pakhuset hørende til Torvet 17, på Chr. d. IXs Vej 10, 5600 Faaborg, matr.nr. 281, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 13. december 2019 (PDF)

Gentofte Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Kildeskovshallen, Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Gentofte Kommune, til også at gælde de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte.

Se beslutningsbrev 18. september 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 9. oktober 2019

Gribskov Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Villa Vendle, Ved Gærdet 1, 3220 Tisvil­de­leje, matr.nr. 4s, Tisvilde By, Tibirke, Grib­skov Kommune, bestående af ho­vedhus, udhus og muromkranset gårdhave med overdækket brønd.

Se beslutningsbrev 20. marts 2015

Guldborgsund Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen på ejendommen Frisegade 43, 4800 Nykøbing F., matr.nr. 222c, Nykøbing F. Bygrunde, Guldborgsund Kommune, til også at gælde stenbelægningen mellem bindingsværksforhuset og det bagvedliggende pakhus.

Se beslutningsbrev 2. juni 2020 (PDF)

Helsingør Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede forhus, sidehus, baghus og gårdsplads på ejendommen Stengade 58, matr.nr. 211, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 5. april 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 13. april 2011. Kulturministeren har den 17. januar 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det femfags forhus på Lappen 28, 3000 Helsingør, matr.nr. 7, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 14. juli 2019. Kulturministeriet har den 17. november 2020 stadfæstet styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 17. november 2020 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det nifags forhus på Lappen 38, 3000 Helsingør, matr.nr. 1, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 14. juli 2019. Kulturministeriet har den 17. november 2020 stadfæstet styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 17. november 2020 (PDF)

Holbæk Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget, Rådhuspladsen 1, matr.nr. 138b, Holbæk Bygrunde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 1. juli 2011

Kalundborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede villaen Gl. Røsnæsvej 9 med nære omgivelser, matr.nr. 76op, Kalundborg Markjorder, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 26. oktober 2009

Kerteminde Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen på Viby Bygade 16, matr.nr. 13a, Viby By, Viby, Kerteminde Kommune, til også at omfatte den stensatte brønd nord for gården.

Se beslutningsbrev 27. maj 2008

Københavns Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Den grønne Hal, Fabriksområdet 56, matr.nr. 419, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune (Christiania).

Se beslutningsbrev 28. august 2007

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Manøvrehuset på Sjællandsbroen, (1958-59 af Niels Rohweder) umatrikuleret areal, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 10. december 2007

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Artillerimagasinet langs Prinsessegade, kaldet Loppebygningen, Sydområdet 4a, matr.nr 571, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. november 2008 (PDF)

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på ejendommene Toldbodgade 71-87, matr.nr. 324 m.fl., Skt. Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde det naturstensbelagte fortov samt granitkantstenene langs rækkehusene.

Se beslutningsbrev 24. september 2012

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af hjørnebygningen  Nikolaj Plads 5, 1067 København K, matr.nr. 96, Øster Kvarter,  Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 2. juli 2014
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. juli 2014. Kulturministeriet har 22. april 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning.
Se Kulturministeriet afgørelse af 22. april 2015 (pdf)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygnings­fredningen af den tidligere Fødselsstiftelse på Amaliegade 23-25 til også at gælde matriklens haveanlæg samt de to brolagte gårde, der hører til Amaliegade 25 og de brolagte områder imellem for- og tværhusene på Amaliegade 23, 1256 København K, matr.nr. 143, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 23. januar 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset i Vestergade 33, matr.nr. 295, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med sidehus på Gammeltorv 16, 1457 København K, matr.nr. 4, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Lavendelstræde 6, 1462 København K, matr.nr. 94, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 24. april 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Kompagnistræde 22, 1208 København K, matr.nr. 71, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 24. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de to sammenbyggede fløje med gavle mod Knabrostræde og Magstræde, trappehuset og hegnsmuren omkring gården på Knabrostræde 28, 1210 København K, matr.nr. 28, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 17. juli 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Trinitatis Kirkeplads bestående af den flisebelagte plads, trappeanlæg med rampe, skulptur, konsoller, monument for Johan Herman Wessel og Carl Ewald, gravsten, ligsten, gitter, træer, arkade og lamper på Købmagergade 52, matr.nr. 1 og del af 7000g, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 23. januar 2020 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Havneadministrationen på Nordre Toldbod 7-11, 1259 Købehavn K, matr.nr. 359 og 360, Skt. Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde de to portvagtbygninger, det originale gitterværk med hovedport samt de tre støbejernskraner ved havnebassinet.

Se beslutningsbrev 3. marts 2021 (PDF)

Køge Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med sidehus på Kirkestræde 14 og forhuset på Kirkestræde 16, 4600 Køge, matr.nr. 141a, Køge Bygrunde, Køge Kommune.

Se beslutningsbrev 3. december 2019 (PDF)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det tidl. domicil for E. Pihl og Søn bestående af de tre sammenbyggede kontorbygninger med grønne omgivelser, Nybrovej 116, matr. nr. 22rv, Kgs. Lyngby By, Christians, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 13. maj 2015

Middelfart Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart Kommune, som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 20. august 2012

Nyborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Havnegade 6, matr.nr. 90a, Nyborg Bygrunde, Nyborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)
Se berigtigelse af matrikelnummer 13. november 2018 (PDF)

Odense Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hønsehuset på ejendommen Møllegyden 18, matr.nr. 12a, Brændekilde By, Brændekilde,Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 17. februar 2009

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Fyns Kunstmuseum bestående af forhus og tilbygning samt de umiddelbare omgivelser på Jernbanegade 13, 5000 Odense C, matr.nr. 1281, Odense Bygrunde, Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 19. august 2020 (PDF)

Rebild Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede "Regeringsanlæg i Vestdanmark" (Regan Vest) bestående af det un­derjordiske anlæg med indgangsparti, to udstødningstårne, to indsugnings­tårne og nødudgang over jorden, tjeneste­bolig med garage/udhus og havemur, til- og frakørselsvej til anlægget, den indhegnede forplads med perimeterhegn og låger, porttelefon og trappe fra tjenesteboligens have til indgangen, Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, matr.nr. 7k, 7s, 8i, 8k, 8q, 8s, 8t og 8z, Oplev By, Gravlev, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Roskilde Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde bygningsfredningen af Vikingeskibshallen på Sankt Clara Vej 41, 4000 Roskilde, matr.nr. 15a, Klostermarken, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 19. december 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 15. januar 2018. Kulturministeriet har 30. august 2018 besluttet at ophæve fredningen. Se Kulturministeriets afgørelse af 30. august 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset mod Skomagergade med sidehus mod Ringstedgade (del af Farvergården) på Skomagergade 33A, 4000 Roskilde, matr.nr. 238a, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 11. december 2019 (PDF)

Rudersdal Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede rækkehusbebyggelsen Parcelgården med 66 rækkehuse, garagebygninger og veje, stier, ankomstpladser, fællesarealer samt afgrænsningen af de private haver, Parcelvej 28A-B, 30A-B, 32A-B, 34A-C, 36, 38A-B, 40A-B, 42A-B, Granholmen 9-44 og Vejlemosevej 38-64, 2840 Holte, matr.nr. 1aød m.fl., Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede villaen med have af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen på Kastanievej 16, 2840 Holte, matr.nr. 1aiv, Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 27. april 2021 (PDF)

Rødovre Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster,Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Solrød Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Uglegårdsskolen med tilbygninger og haveanlæg, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand, matr.nr. 9g, Solrød By, Solrød, Solrød Kommune.

Se beslutningsbrev 30. juli 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 25. august 2015. Kulturministeriet har den 26. februar 2016 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 26. februar 2016 (PDF-format)

Svendborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af pakhuset mod Kyseborgstræde, Gerritsgade 31E, matr.nr. 469b, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Syddjurs Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af beboelseshuset på Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 35b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 14. september 2018 (PDF)

Sønderborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at tillade nedrivning af den brandskadede fredede bygning på Elstrup Nederby 4, 6430 Nordborg, matr.nr. 123, Elstrup, Egen, Sønderborg Kommune.

Se beslutningsbrev 5. september 2019 (PDF)

Varde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Nørholm, Stokkebrovej 1 og 9, 6800 Varde, matr.nr. 1a, Nørholm Hgd., Thorstrup, Varde Kommune, til også at omfatte bro, stigbord og malekarm til Nørholm Vand­mølle samt lysthuset i herregårdsparken.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Vejen Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedbygningen og den trelængede avlsgård på Vejenvej 10, Askov Nedergård, 6600 Vejen, matr.nr. 6a, Askov By, Malt, Vejen Kommune.

Se beslutningsbrev 5. december 2019 (PDF)

Viborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at foretage en delvis ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, således at kun resterne af det middelalderlige murværk fremover er omfattet af automatisk fredning.

Se beslutningsbrev 11. oktober 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning af Viborg Katedralskole på Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg, matr.nr. 386b, Viborg Markjorde, Viborg Kommune, til også at gælde de umiddelbare omgivelser afgrænset på ydersiden af de omgivende lindealléer, herunder skolegården imellem de tre fløje og kolonnaden, gårdene mellem udløberfløjene mod nord og syd, stisystemet i alléerne, trapper, den høje støttemur med aksialt trappeanlæg, nicher og murdetaljer, de to boldbaner mod nord og syd samt stensætninger og volde.

Se beslutningsbrev 9. juni 2020 (PDF)

Vordingborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium med tilhørende garage og havemur, Vintersbølle Strand 7, matr.nr. 5c, Nyråd, Vordingborg Jorder, Vordingborg Kommune.

Se beslutningsbrev 30. september 2010

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Bogø Navigationsskole, Bogø Hovedgade 140, 4793 Bogø By, matr.nr. 17r, Bogø By, Bogø, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Klosterly, Adelgade 119 og 119 B, C og D, 4720 Præstø, matr.nr. 52 og 53, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege forhus og baghus som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 9, 4720 Præstø, matr.nr. 145a, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 19, 4720 Præstø, matr.nr. 141, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 21, 4720 Præstø, matr.nr. 140, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af nordlængen på Stege Gamle Præstegård, Dybsbrostræde 1, 4780 Stege, matr.nr. 50d, Stege Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Aabenraa Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af bindingsværkssidebygningerne på ejendommen Ramsherred 40 C, matr.nr. 410, Aabenraa, Aabenraa Kommune.
Se beslutningsbrev 13. juni 2013
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 21. juni 2013. Kulturministeren har den 5. marts 2014 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se kulturministerens afgørelse (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset og tværhuset på ejendommen Slotsgade 13, matr.nr. 209, Aabenraa, Aabenraa Kommune.
Se beslutningsbrev 13. juni 2013
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 21. juni 2013. Kulturministeren har den 5. marts 2014 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se kulturministerens afgørelse (pdf-format)

Aalborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Gudumlund, Møllebrovej 2, matr.nr. 1a, Gudum By, Gudum, Aalborg Kommune, til også at gælde tørveladen, de to murstykker, der sammen med kostalden omrammer gårdspladsen, samt alleen, der fører forbi tørveladen.

Se beslutningsbrev 15. april 2010

Kulturstyrelsen har besluttet at frede etageboligbebyggelsen Enighedslund, Vesterbro 1-15, matr.nr. nr. 344c og 344f, Aalborg Bygrunde, Aalborg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. september 2014

Aarhus Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med begge sidehuse på Trods Katholm, Fredens Torv 1 og 1B, 8000 Aarhus C, matr.nr. 97b, Århus Bygrunde, Århus Kommune.

Se beslutningsbrev 5. oktober 2018 (PDF)

Opdateret 05. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.