Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Assens Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af sidehuset til Østergade-fløjen på Apoteket, Østergade 27, 5610 Assens, matr.nr. 234, Assens Bygrunde, Assens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 23. juni 2019 (PDF)

Dragør Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Badstuevælen 3, 2791 Dragør, matr.nr. 66, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Bjergerlav 5, 2791 Dragør, matr.nr. 92, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28A, 2791 Dragør, matr.nr. 154a og 154c, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Byskriverstræde 7, 2791 Dragør, matr.nr. 275a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Christian Mølstedgade 3, 2791 Dragør, matr.nr. 121,  Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Fogdens Plads 14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den nordre bygning på Jens Eyberts Plads 3, 2791 Dragør, matr.nr. 119b, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lybækstræde 1, 2791 Dragør, matr.nr. 50, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Rønne Allé 40, 2791 Dragør, matr.nr. 274a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset, Tolderboligen, på Strandlinien 3, 2791 Dragør, matr.nr. 362g, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 2, 2791 Dragør, matr.nr. 97a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 9, 2791 Dragør, matr.nr. 109, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 10, 2791 Dragør, matr.nr.103, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnebygningen på Von Ostensgade 27, 2791 Dragør, matr.nr. 250a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 25. juni 2019 (PDF)

Frederiksberg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 indstillet, at bygningsfredningen på ejendommen Rolighed, Rolighedsvej 21, 1958 Frederiksberg C, matr.nr. 13ak, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, bliver udvidet med haven, indkørselsalléen og gårdspladsen, inkl. træer og ældre belægninger samt belægningerne omkring udlængerne.

Høring: Frist for indsigelser: 26. april 2019 (pdf)

 

 

Gentofte Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 indstillet, at bygningsfredningen af Kildeskovshallen, Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, matr.nr. 1b og 163a, Gentofte, Gentofte Kommune, bliver udvidet med Kildeskovshallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i 2000.

Høring. Frist for indsigelser er forlænget til: 19. juni 2019 (PDF)

Haderslev Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 udtalt sig om en delvis ophævelse af bygningsfredningen af gavlhuset på Torvet 8, 6100 Haderslev, matr.nr. 742, Haderslev, Haderslev Kommune. Den automatiske fredning af bygningens middelalderlige kælder opretholdes.

Høring. Frist for indsigelser: 1. august 2019 (PDF)

Helsingør Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lappen 28, 3000 Helsingør, matr.nr. 7, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 1. april 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lappen 38, 3000 Helsingør, matr.nr. 1, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 1. april 2019 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 27. september 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af de to sammenbyggede fløje med gavle mod Knabrostræde og Magstræde, trappehuset og hegnsmuren omkring gården på Knabrostræde 28, 1210 København K, matr.nr. 28, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 29. april 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af villaen på Ewaldsgade 7 og opretholdelse af fredningen af villaen på Ewaldsgade 9, Ewaldsgade 7-9, 2200 København N, matr.nr. 36bæ, Udenbys Klædebo, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 26. april 2019 (pdf)

 

 

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset og det hermed sammenbyggede nordre sidehus på Kongens Nytorv 21, 1050 København K, matr.nr. 5, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. august 2019 (PDF)

Køge Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. maj 2019 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset med sidehus på Kirkestræde 14 og forhuset på Kirkestræde 16, 4600 Køge, matr.nr.140b, Køge Bygrunde, Køge Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. september 2019 (PDF)

Sønderborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 udtalt sig om nedrivning af den brandskadede fredede bygning på ejendommen Elstrup Nederby 4, 6430 Nordborg, matr.nr. 123, Elstrup, Egen, Sønderborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. juli 2019 (PDF)

Tønder Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 indstillet, at bygningsfredningen på ejendommen Nylandsvej 2, 6280 Højer, Sejerslevgaard, matr.nr. 1, Sdr. Sejerslev, Emmerlev, Tønder Kommune, bliver udvidet med den brolagte gårdsplads, kampestenssætningen ud til vejen mod syd samt pigstensbelægningen foran stald og stuehus mod syd.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juli 2019 (PDF)

Viborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 udtalt sig både om frednings- og bevaringsværdi af forhuset på Nytorv 4, 8800 Viborg, "Den liden Gård på Torvet", matr.nr. 150a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 19. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. maj 2019 udtalt sig om en delvis ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, således at fredningen af bygningens middelalderlige murværk opretholdes.

Høring. Frist for indsigelser: 9. september 2019 (PDF)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)