Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Brønderslev Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. april 2021 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det nedrevne hønsehus på Dorf Møllegård, Storskovvej 39, 9330 Dronninglund, matr.nr. 30a, Neder Dorf Fjerding, Dronninglund, Brønderslev Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 2. september 2021 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. marts 2020 indstillet, at bygningsfredningen på Holmen bliver udvidet med en række bygninger og umiddelbare omgivelser på Nyholm, matr.nr. 600, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. august 2021 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 18. marts 2021 indstillet, at bygningsfredningen af Nyboder, "De Gule Stokke", Københavns Kommune, bliver udvidet med de nærmeste omgivelser bestående af de tilhørende gade- og gårdrum mv.

Høring. NY frist for bemærkninger: 30. september 2021 (PDF)

Næstved Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 18. marts 2021 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det fritliggende sidehus i gården på Sct. Peders Kirkeplads 3 og Kirkestræde 3, 4700 Næstved, matr.nr. 199, Næstved Bygrunde, Næstved Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 30. juli 2021 (PDF)

Svendborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. april 2021 udtalt sig om en fastholdelse af bygningsfredningen af stuehus og dermed sammenbygget ladebygning på Højgård, Højgårdsvej 27, 5762 Vester Skerninge, matr.nr. 6a, Hundstrup By, Hundstrup, Svendborg Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 27. august 2021 (PDF)

Opdateret 23. juni 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.