Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Frederiksberg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. februar 2020 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af husrækken på Allégade 7-11, 2000 Frederiksberg, matr.nr. 119a, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

NY Høring. Frist for bemærkninger: 15. februar 2021 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. marts 2020 indstillet, at bygningsfredningen på Holmen bliver udvidet med en række bygninger og umiddelbare omgivelser på Nyholm, matr.nr. 600, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. august 2021 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 18. marts 2021 indstillet, at bygningsfredningen af Nyboder, "De Gule Stokke", Københavns Kommune, bliver udvidet med de nærmeste omgivelser bestående af de tilhørende gade- og gårdrum mv.

Høring. Frist for bemærkninger: 16. juli 2021 (PDF)

Næstved Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 18. marts 2021 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det fritliggende sidehus i gården på Sct. Peders Kirkeplads 3 og Kirkestræde 3, 4700 Næstved, matr.nr. 199, Næstved Bygrunde, Næstved Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 30. juli 2021 (PDF)

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 11. juni 2020 indstillet, at Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79, 8600 Aarhus, matr.nr. 227a, Marselisborg, Århus Jorder, Aarhus Kommune, bestående af indgangsskur, cykelbane med nedgravede tilskuersæder og omløbende sti, græsplæne, der omgives af cykelbanen, med tunnel og tilhørende trappeopgang, flisegange samt Ryttergården, Løbsledertårnet med signalstander samt tilskuertribune, bliver fredet.

Høring. NY frist for bemærkninger: 23. april 2021 (PDF)

Se rapporten "Aarhus Cyklebane. Bevaringsværdier & potentialer"

Opdateret 26. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.