Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Dragør Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at indlede en ny høring om ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Fogdens Plads 14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Ny høring. Frist for bemærkninger: 15. marts 2020 (PDF)

Guldborgsund Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. november 2019 indstillet, at bygningsfredningen på ejendommen Frisegade 43, 4800 Nykøbing F, matr.nr. 222c, Nykøbing Bygrunde, Guldborgsund Kommune, bliver udvidet med den pikstensbelagte gårdsplads inklusive bordursten.

Høring. Frist for bemærkninger: 15. marts 2020 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. juni 2019 indstillet, at det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Trinitatis Kirkeplads bestående af den flisebelagte plads, trappeanlæg med rampe, skulptur, konsoller, monument for Johan Herman Wessel og Carl Ewald, gravsten, ligsten, gitter, træer, arkade og lamper på Købmagergade 52, 1150 København K, matr.nr. 1 og del af 7000g, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for indsigelser: 23. oktober 2019 (PDF)

Viborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. november 2019 indstillet, at bygningsfredningen på Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg, matr.nr. 386b, Viborg Markjorde, Viborg Kommune, bliver udvidet med omgivelserne, der omkring skolen er afgrænset på ydersiden af de omgivende lindealléer, herunder skolegården imellem de tre fløje og kolonnaden, gårdene mellem udløberfløjene mod nord og syd og stisystemet i alléerne, trapper, den høje støttemur med aksialt trappeanlæg, nicher og murdetaljer, de to boldbaner mod nord og syd, stensætninger og volde.

Høring. Frist for bemærkninger: 10. marts 2020 (PDF)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)