Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Frederiksberg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. februar 2020 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af husrækken på Allégade 7-11, 2000 Frederiksberg, matr.nr. 119a, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

NY Høring. Frist for bemærkninger: 15. februar 2021 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 3. september 2020 indstillet, at byg­nings­fredningen af Havneadministrationen bliver udvidet med de to portvagtbygninger, det originale gitterværk med hovedport samt de tre støbejernskraner ved havnebassinet på Nordre Toldbod 7-11, 1259 Købehavn K, matr.nr. 359 og 360, Skt. Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 12. januar 2021 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. marts 2020 indstillet, at bygningsfredningen på Holmen bliver udvidet med en række bygninger og umiddelbare omgivelser på Nyholm, matr.nr. 600, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. august 2021 (PDF)

Rudersdal Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. oktober 2020 indstillet, at villaen med have på Kastanievej 16, 2840 Holte, matr.nr. 1aiv, Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 3. februar 2021 (PDF)

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 11. juni 2020 indstillet, at Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79, 8600 Aarhus, matr.nr. 227a, Marselisborg, Århus Jorder, Aarhus Kommune, bestående af indgangsskur, cykelbane med nedgravede tilskuersæder og omløbende sti, græsplæne, der omgives af cykelbanen, med tunnel og tilhørende trappeopgang, flisegange samt Ryttergården, Løbsledertårnet med signalstander samt tilskuertribune, bliver fredet.

Høring. NY frist for bemærkninger: 2. april 2021 (PDF)

Opdateret 15. januar 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.