Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Dragør Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Badstuevælen 3, 2791 Dragør, matr.nr. 66, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Bjergerlav 5, 2791 Dragør, matr.nr. 92, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28A, 2791 Dragør, matr.nr. 154a og 154c, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Byskriverstræde 7, 2791 Dragør, matr.nr. 275a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Christian Mølstedgade 3, 2791 Dragør, matr.nr. 121,  Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Fogdens Plads 14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den nordre bygning på Jens Eyberts Plads 3, 2791 Dragør, matr.nr. 119b, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lybækstræde 1, 2791 Dragør, matr.nr. 50, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Rønne Allé 40, 2791 Dragør, matr.nr. 274a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset, Tolderboligen, på Strandlinien 3, 2791 Dragør, matr.nr. 362g, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 2, 2791 Dragør, matr.nr. 97a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 9, 2791 Dragør, matr.nr. 109, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 10, 2791 Dragør, matr.nr.103, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnebygningen på Von Ostensgade 27, 2791 Dragør, matr.nr. 250a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 3. juni 2019 (PDF)

Esbjerg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 indstillet, at bygningsfredningen af  Ribe Gamle Rådhus, Von Støckens Plads 1, 6760 Ribe, matr.nr. 322, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, bliver udvidet med sidefløj, trappetårn og lille forbindelsesbygning.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Frederiksberg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 indstillet, at bygningsfredningen på ejendommen Rolighed, Rolighedsvej 21, 1958 Frederiksberg C, matr.nr. 13ak, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, bliver udvidet med haven, indkørselsalléen og gårdspladsen, inkl. træer og ældre belægninger samt belægningerne omkring udlængerne.

Høring: Frist for indsigelser: 26. april 2019 (pdf)

 

 

Helsingør Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lappen 28, 3000 Helsingør, matr.nr. 7, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 14. marts 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. november 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lappen 38, 3000 Helsingør, matr.nr. 1, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 14. marts 2019 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus med sidehus på Gammeltorv 16, 1457 København K, matr.nr. 4, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhusene med sidehus og baghus, Hauser Plads 30-32, 1127 København K, matr.nr. 204d, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus på Vester Voldgade 21, 1552 København V, matr.nr. 211, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnehuset på Kompagnistræde 43 og Gåsegade 1, 1208 København K, matr.nr. 150a, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 23. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det nordlige forhus på Prinsessegade7A, 1422 København K, matr.nr. 565, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 23. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Lavendelstræde 6, 1462 København K, matr.nr. 94, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 25. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på hjørnet af Larsbjørnsstræde og Vestergade, Vestergade 12, 1456 København K, matr.nr. 12, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 25. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 18, 1456 København K, matr.nr. 15, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 25. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 27. september 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset med de to sidehuse på Knabrostræde 21, 1210 København K, matr.nr. 113 Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 27. september 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af de to sammenbyggede fløje med gavle mod Knabrostræde og Magstræde, trappehuset og hegnsmuren omkring gården på Knabrostræde 28, 1210 København K, matr.nr. 28, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget til: 15. april 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 27. september 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Kompagnistræde 22, 1208 København K, matr.nr. 71, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. februar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 27. september 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset mod Nygade på Nygade 7, 1164 København K, matr.nr. 90, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. december 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af villaen på Ewaldsgade 7 og opretholdelse af fredningen af villaen på Ewaldsgade 9, Ewaldsgade 7-9, 2200 København N, matr.nr. 36bæ, Udenbys Klædebo, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 26. april 2019 (pdf)

 

 

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)