Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Du skal være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen i nogle tilfælde vil offentliggøre modtagne høringssvar her på hjemmesiden, inklusive afsenders navn og kontaktoplysninger.

Bornholms Regionskommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 9. juni 2022 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af Rønne Redningsstation på Fiskerivej 8, 3700 Rønne, matr.nr. 388, Rønne Markjorder, Bornholms Regionskommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 10. oktober 2022 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 3. februar 2022 indstillet, at villa og have med redskabsskur på Randbølvej 13, 2720 Vanløse, matr.nr. 3280, Brønshøj,
København, Københavns Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 17. juni 2022 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 9. juni 2022 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset og det hermed sammenbyggede sidehus på Gothersgade 89, 1123 København K, matr.nr. 130, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 25. oktober 2022 (PDF)

Opdateret 05. juli 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.