Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Du skal være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen i nogle tilfælde vil offentliggøre modtagne høringssvar her på hjemmesiden, inklusive afsenders navn og kontaktoplysninger.

Gentofte Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 4. november 2021 indstillet, at villaen med have på Tuborgvej 99, 2900 Hellerup, matr.nr. 8al, Gentofte, Gentofte Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 8. marts 2022 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 4. november 2021 indstillet, at villa og have på Ådalsvej 5, 2720 Vanløse, matr.nr. 1040, Brønshøj, Københavns Kommune, bliver
fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 8. marts 2022 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. december 2021 indstillet, at villa og have på Vestagervej 29, 2900 Hellerup, matr. nr. 4711, Udenbys Klædebo Kvarter, Københavns Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 5. april 2022 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 3. februar 2022 indstillet, at villa og have med redskabsskur på Randbølvej 13, 2720 Vanløse, matr.nr. 3280, Brønshøj,
København, Københavns Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 17. juni 2022 (PDF)

Rudersdal Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 4. november 2021 indstillet, at villaen med carport, vandhave og have på Lyngskrænten 5, 2840 Holte, matr.nr. 4eo, Søllerød by, Søllerød, Rudersdal Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 5. april 2022 (PDF)

Opdateret 04. marts 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.