Plakettevejledning

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning til opsættelsen af plaketten ’KULTURARV – FREDET’.

Formålet med vejledningen er at gøre det lettere for ejere af fredede bygninger at opsætte plaketten ’KULTURARV – FREDET’ og samtidigt lette sagsbehandlingen af byggesager i de fredede bygninger.

Vejledningen beskriver løsninger til opsætning af plaketten ’KULTURARV - FREDET’, der på forhånd er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, der er fredningsmyndighed. Løsningerne kan benyttes uden at ansøge fredningsmyndigheden om tilladelse.

Læs plakettevejledning (pdf)

Opdateret 06. november 2020